Navneændring

Navneændring
JerzyGorecki / Pixabay

Har denne tekst gjort jeres forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Hvad hedder du så nu?

Som udgangspunkt beholder man sit eget efternavn ved vielse.
Ønskes der navneændring, er det gebyrfrit i forbindelse med ægteskab (indtil 3 mdr. efter).

Det er muligt indbyrdes at tage den anden parts efternavn medmindre det er erhvervet ved et tidligere ægteskab. Alt vedrørende navneændring kan foretages via nettet på Personregistrering.dk.

Andre ønsker er mulige mod gebyr

Har man andre ønsker vedrørende navneændring, som fx kombinerede navne med bindestreg eller et helt nyt konstrueret efternavn, skal der ansøges om navneforandring ved navnebevis, hvilket koster et gebyr. Læs mere på borger.dk.

Der kan være begræsninger som:

  1. navnet er forbeholdt, og det ikke kan udelukkes, at der er personer her i landet, der er berettiget til navnet.
  2. navnet er et almindeligt kendt historisk efternavn.
  3. navnet har en sådan lighed med et forbeholdt navn eller et almindeligt kendt historisk navn, at forveksling let kan ske.
  4. navnet er et udenlandsk efternavn, der er almindeligt kendt i Danmark.
  5. navnet ved udtale eller skrivemåde afgjort strider mod dansk sprogbrug.
  6. navnet er et egentligt fornavn.
  7. navnet er upassende eller kan vække anstød.

Hvis men i forbindelse med ægteskab flytter, eller skifter navn er der nogle der gerne skal have det nye navn og den nye adresse.
Senest 5 dage efter en flytning skal den meddeles folkeregistret (i den kommune man flytter til).