Bryllup i udlandet

Bryllup i udlandet
ptksgc / Pixabay

Har denne tekst gjort jeres forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Bryllup under andre himmelstrøg.

Der er hvert år mellem 2 og 3.000 par der bliver gift i udlandet. Gom, brud eller begge kan være danske statsborgere.
Der findes ingen opgørelse over hvor mange der er borgerlige og hvor mange der har været med den lokale kirkes vielse eller velsignelse.

Den efterfølgende tekst er med informationer der kun tager hensyn til bryllupsturister. Procedurerne kan være anderledes for ansatte i udenrigstjenesten, fastboende danskere i udlandet og søfolk på langfart.
Før man indgår i reelle forberedelser, bør man kontakte landets danske ambassade. De kan oplyse det helt aktuelle regelsæt. Der kan både findes regionale som lokale særregler rund om i verden som ambassaden er den nærmeste til at kende i detaljer. Desuden ændres alt der er underlagt lovgivning med jævne mellemrum.

Der skal skaffes en del dokumenter
Det er ikke anderledes end hvad der må findes frem til det lokale bryllup i Ballerup + pas evt. visum.
Ægteskabsattest.
Fødsels-/dåbs-/navneattest.
Skilsmisseattest.
Dødsattest.
Pas / visum.
Til brug i udlandet skal dokumenterne oftest oversættes. Det skal være af en godkendt translatør, og så skal det legaliseres (godkendes og registreres). Alt efter hvilket land der er tale om, kan der komme på tale, at dokumenter skal legaliseres både i udenrigsministerium som på ambassader. Det er et fordyrende og tidskrævende papirarbejde men der er nødvendigt når resultatet skal være en regulær og godkendt vielse med borgerlig retsgyldighed landene imellem.
For at fjerne unødvendigt papirarbejde, er den gentagne legaliseringen af danske dokumenter mindsket betydeligt som følge af et samarbejde mellem 90 lande i Apostillekonventionen. Her er alle EU lande med, og det medfører at det samme dokument ikke skal legaliseres flere gange.
En særregel mellem Danmark og Tyskland springer legalisering landene imellem helt over.

Udgifter.
Så godt som alle kontorer der besøges i rækken frem mod vielsesattesten, har muligheden for at afkræve et større eller mindre gebyr. Tilsvarende er udgiften i Danmark for en borgerlig vielse (for to ikke danskere) 500 kr.

Kirkelig eller borgerlig.
Det er ikke muligt at skrive nogen samlet redegørelse for bryllupsprocessen i udlandet. Forholdene, kravene og procedurerne er meget forskellige fra land til land.
Til sammenligning kender vi så at sige tre måder at blive viet på i Danmark.
1. Borgerligt bryllup.
2. Kirkebryllup (Folkekirken eller anden kirke med bryllupsbemyndigelse).
3. Kirkebryllup (uden borgerlig retsvirkning for kirker der ikke har bryllupsbemyndigelse) som derfor bør følge efter et tidligere afholdt borgerligt bryllup for at være juridisk gyldigt. Dette gøres oftest tidligere samme dag).

En del piger har desværre måttet sande, at et stort bryllup med præst ikke nødvendigvis var juridisk gyldigt. Det kan være gyldigt indenfor de religiøse sociale rammer i det pågældende land, men der kan også indeholde ukendte religiøse betingelser for skilsmisse. Disse svarer desværre ikke til den forventede retssikkerhed, som findes ved et gyldigt ægteskab i Danmark.

Udenlandske skikke – Hvordan er bryllupstraditionerne ude i verden?
Findes der skikke der minder om de danske – eller er kloden rundt gået i hver sin retning omkring familiestruktur.
Findes der ritualer der måske kun er gældende på et meget begrænset område, eller er der religioner der globalt foretager vielse og fest på deres helt egen måde uanset sted?

Andre landes regler eller andre religioners traditioner, kan måske være med til at skabe en mellemfolkelig forståelse, hvor vi kan acceptere hinandens forskellighed, eller endog benytte vores forskellighed til nye traditioner for os selv.
Mange traditioner får netop deres gennembrud når mange har oplevet dem i udlandet. Efter en tid bliver traditionens oprindelse, og det er bare en ny tradition.

At lave en liste over verdens bryllupsforløb vil ikke være mulig.
Der er alt for mange interesser i magtstrukturen omkring ægteskab. Da både forskellige religiøse og forskellige politiske interesser vil være bestemmende, eller medbestemmende, er mulighederne for overskuelighed ikke til stede.
Selv med det danske regelsæt, vil det kun være muligt at sætte det juridiske i forståelig ramme. Derudover kommer jo mange gamle traditioner omkring brudepar som adskiller enhver religion, eller aflægger deraf. Enhver landsdel har egne skikke der har betydning for i det mindste den ene gren af familien, for ikke at tale om familier der ALTID gør bestemte ting og vil gennemtrumfe egne traditioner for enhver pris.

Det har heller ingen betydning for de giftelystne hvordan vielser foretages verden rundt. Det kan have betydning hvordan det foregår i det bestemt land, som et kommende ægtepar har valgt ud fra de to parters relationer i national opvækst, eller en fælles kærlighed til et land eller en egn i verden, ud fra egne besøg eller en historisk interesse.

Her vil forberedelserne med stor fordel kunne begynde med at besøge Udenrigsministeriets info med de grundlæggende regler for vielser i de fleste lande, med lister for yderligere information.