Sportsfest

Sportsfest
10302144 / Pixabay

Har denne tekst gjort dine forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Sportsfest kræver god plads og godt vejr for at blive en vellykket succes.

Det er ikke de almindelige kendte sportsgrene der skal dystes i selvom de af navn godt kan forveksles.

Invitation

Lav invitationen så det fremgår af den, at deltagerne inviteres som særligt udvalgt fra sit land, som deltager i idrætsmesterskaberne i Danmark, sted og tid. Skriv noget om at der skal dystes i mange discipliner, hvorfor skiftetøj skal medbringes. Lav evt. et logo for mesterskaberne og skriv noget om de store præmier.

10-20 år.

Forberedelse/planlægning

Til dette arrangement kræves der en hel del forberedelse og indkøb af diverse rekvisitter, og der skal være 4 voksne til at styre slagets gang.

Find et egnet lokale (gymnastiksal) eller græsareal (stor græsplæne ved fødselsdagsbarnets bopæl eller plænen i den nærliggende park), idet nogle af aktiviteterne kræver en del plads samtidig med at der skal være plads til opsætning af næste disciplin eller man kan vælge at afvikle 2 discipliner ad gangen.

Det skal du bruge hvis du vil udføre alle disciplinerne som foreslås:

Mikrofon med højttaler.
Ghettoblaster med marchmusik til en evt. åbningsceriomoni.
Videokamera.
Ternet målflag.
2 gamle tæpper.
4 store knapper.
2 skateboard.
balloner.
bordtennisbolde.
bordplade/træplade ca. 1×1 meter.
2 hulahopring.
2 frisbee.
jordnødder med skal.
2 vandpistoler.
plastik engangsglas.
9 krus.
fodbold.
10 marmorkugler.
2 spande.
2 fluesmækkere.
1 sjippetov.
2 citroner.
2 paraplyer/stokke (runde håndtag).
10 pinde af ca. 1 m længde (lige).
tusch.
2 tallerkner.
snor.
6 tennisbolde.
crepebånd.


ANNONCE:


Afvikling

Afviklingen af verdensmesterskaberne i underlige sportsgrene tager sin begyndelse ved den store åbningsceremoni, hvor deltagerne skal bestemme sig for hvilket land de skal repræsentere. Lad gæsterne se på en mængde ophængte flag og lad den så trække et landenavn fra en pose. De skal nu finde hen under det lands flag de skal repræsentere.

I nogle discipliner skal flere lande gå sammen for at danne et hold. Der dannes nye hold hver gang man skal ter disciplin. For at nogen ikke skal følge sig sat til side vælges holdene ved at navnene til holdene trækkes fra en kasse med sedler mod deltagernes navne. En anden måde at danne hold på er ved at binde bind for børnenes øjne og lade dem gå rundt på græsplænen, medens der spilles musik. Når musikken standes råbes der fx 2-mandshold eller 3-mandshold osv. Deltagerne skal nu søge sammen så de bliver det rette antal.

Ridning

3 deltagere på hvert hold.

Ridebanen skal være 7-10 meter lang. Banens længde markeres med et flag.

To af deltagerne placerer sig på alle fire ved startlinien, medens de sidste kravler op og sætter sig på knæ på deres rygge.

Ved startskuddet galoperer hestene frem og rundt om flaget og retur. Den hest der kommer først har selvfølgelig vundet. Man kan lade alle gæsterne kappes samtidig, eller løbe alle mod alle, eller inddele holdene i heat.

Stafetløb 1

Del deltagerne i 2 hold.
Banen skal være 10 meter lang. Banens længde markeres med 2 flag.
Hvert hold udstyres med en paptallerken og en oppustet ballon.
På startsignalet løber de første to deltagere frem og rundt flagene i banens ende og retur. Under løbeturen skal ballonen være placeres på paptallerkenen. (der må ikke støttes med hånden på ballonen) Falder ballonen på jorden startes der forfra.

Stafetløb 2

Del deltagerne i 2 hold.
Deltagerne sætter sig på jorden i to rækker. Første mand får udleveret en stor knap. som placeres mellem hans tæer. Det gælder nu om at give knappen videre til den næste i rækken. Man må kun bruge fødderne til at give knappen videre med. Knappen skal vandre hele vejen ned gennem rækken. Det holds hvis knap når først ned til sidste mand har vundet.

Volleyball

3 deltagere på hvert hold.

Banen skal være ca. 10 x 8 meter. På midten opsættes en snor i 150 cm højde tværs over banen. Armene på hvert hold bindes sammen, så hvert hold bliver et væsen med 4 arme. Volleybolden er en ballon.

Det gælder nu om at få ballonen over på modstanderens banehalvdel. Hvis ballonen rammer jorden gives der stafpoint til det hold hvis hanehalvdel blev ramt. Det hold der fx først når 5 strafpoint har tabt.

Hockey

1 deltager på hvert hold.

Der skal laves 2 ens baner, 30 cm bredde og 6 meter lange. (Banerne markeres fx med mel eller minestrimmel) Der skal bruges to citroner og to paraplyer.

Fra startlinien skal hver deltager nu drible en citron til mållinien ved hjælp af paraplyen. Hvis citronen kommer udenfor banen startes der forfra. Vinderne af de enkelte løb kæmper mod vinderne af de andre løb indtil en endelig vinder er fundet.

Dobbeltsjip

2 deltagere på hvert hold.
En opmålt strækning på 50-100 meter. 1 sjippetov pr. hold.
De 2 deltagere på et hold stiller sig tæt op ad hinanden hver med enden af sjippetovet i en hånd.
Det gælder nu om at sjippe frem og tilbage på banen med det samme sjippetov. Der må gerne øves lidt inden konkurrencen starter.

Tennis

1 deltager på hvert hold. Der dystes med 2 hold ad gangen.

Banens længde skal være 5 meter. Ved 5 metermærket placeres en gulvspand. Hver deltager udstyres med en fluesmækker og 20 jordnødder med skal.

Det gælder nu om at skyde jordnødderne ned i spanden ved hjælp af fluesmækkeren som ketcher. Den har vundes som har flest af de 20 jordnødder i spanden efter 20 slag. Vinderne af de enkelte løb kæmper mod vinderne af de andre løb indtil en endelig vinder er fundet.

Fodbold

Alle deltagere på en gang.

Deltagerne stiller sig med bare fødder ved startlinien. Hver deltager får placeret en kugle under højre fod. På startsignalet skal deltagerne rulle deres minibold frem til en linie og retur til start. Den der ruller sin kugle over startlinien har vundet.

Præcisions skydning

1 deltager på hvert hold.

En trægren/lægte stikkes i jorden og der placeres en dåse på enden af grenen. Det gælder nu om med en fodbold at ramme grenen så dåsen falder ned. Der gives point efter hvor mange gange man rammer stolpen. Hver deltager har 5 forsøg.

Deltagerne stiller op på en lang række og deltagerne får et skud ad gangen.

Roning

1 deltager på hvert hold.

Der dystes mand mod mand og vinderen går videre til næste heat.

Der skal bruges en bane på bane på ca. 10 meter. Det gælder ved denne idrætsgren at sidde på knæ på et skateboard og med hænderne skubbe sig frem til mållinien. Hvis man vil gøre løbet lidt sværere kan man stille nogle forhindringer op som deltagerne skal køre udenom.

Bordtennis

3 deltagere på hvert hold.

Banen er en træplade eller bord på 1 x1,5 meter. Midten af bordet afmærkes fx ved en sytråd. Der spilles med 5 bordtennisbolde ad gangen. deltagerne stiller op på hver side af midterlinien. Boldene er placeret på midterlinien. Det gælder nu om at blæse boldene over på modstanderens banehalvdel. Får man alle boldene over på modstanderens halvdel tildeles holdes 1 point. Boldene anbringes igen på midterlinien. Det hold der først kommer 2 point foran har vundet.

Pistolskydning

1 deltager pr. hold.

Der skal bruges 10-15 engangs plastikglas (de hvide), en vandpistol, en vandfasttusch, et bord eller et bræt og en spand vand.

Et nummer mellem 1-10 skrives i bunden af hvert glas, der hældes en anelse vand i hvert glas og de placeres herefter på bordet. I en passende afstand fra bordet placeres skytten (afhængig af vandpistolens ydeevne og kraft) der nu på 30 sekunder skal se hvor mange glas han kan skyde ned. Pointsammentælling efter tallene i bunden af glasset. Den der har flest point har vundet.

Diskoskast

1 deltager pr. hold.

I en passende afstand (10-20 meter) fra skytten, der er udstyret med en frisbee, placere et tæppe på jorden. Skytten skal nu se om han kan lande frisbee’en på tæppet. Hvis afstanden til tæppet er lang, kan man bruge flere kast, idet man løber hen hvor frisbee’en først landene og derfra kaster man videre.

Basketball

5 deltagere pr. hold.

Plastikglassene og bordtennisboldene fra tidligere skal nu i funktion igen. Placer glassene på bordet i tre rækker med tre i hver. første deltager skal nu kaste en bordtennisbold, så den hopper en gang på bordpladen inden den lander i et glas. Hvis bolden ikke lander i et glas gå serven til det modsatte hold. Efter 10 omgange tælles pointene sammen.

Vandpjask

2 deltagere på hvert hold.

Hver hold får udleveret en ballon der er fyldt med vand. I en afstand på 2 meter kastes ballonen over til makkeren. Gribes ballonen træder den person der har ballonen et skridt tilbage inden han returnerer ballonen. Kastene bliver efterhånden længere og længere. Det hold der kaster længst, og griber ballonen uden at den går i stykker, har vundet.

Afslutning

Afslutningsceremonien kan startes med at alle deltagerne stiller op på en lang række. Der placeres nu en ballon mellem hver deltager (mave / ryg). Rækken skal nu gå en æresrunde uden at ballonerne falder til jorden, og de må selvfølgelig ikke berøres med hænderne. Når rækken er gået en omgang er det tid diplom og medalje overrækkelse.

Diplomer

Diplomerne kan laves på pc, medens man skal have lidt snilde med fabrikationen af medaljerne. Medaljerne kan laves af ølbrikker af pap, som males med guldfarve, hvorefter der monteres et silkebånd som limes fast på bagsiden af brikken.

Ceremonien afsluttes med champagne (æblemost) til børnene og vin til de afhentende forældre.