Færdighedslege


Har denne tekst gjort dine forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

En sjov gruppe af lege er færdighedslege. Et hit til enhver børnefødselsdag!

Vandpistolskydning

Vandpistolskydning efter levende lys – efter bordtennisbolde på ølflasker. Vejen hen til affyringsstedet må gerne være vanskelig – forhindringsløb, sejlads i badekar, baglæns løb, 10 skridt frem med bind for øjnene m.v.

Elastikløb

et elastisk reb bindes fast i livremmen medens den anden ende er tøjret til jorden. Man skal nu hente forskellige ting som ligger uden for den almindelige rækkevide – altså elastikken skal trækkes ud samtidig med at man opsamler de udlagte ting. Og pas på elastikken trækker igen.

Transporter 3 klodser

3 sten/klodser er placeret oven på hinanden, der må kun flyttes en klods ad gangen. Det gælder nu om at få stenene fra station 1 til station 3 over station 2. Opgaven er løst når stenene ligger på samme måde som da man startede, men på station 3.

Edderkoppespind

Spænd noget tovværk op imellem nogle træer eller et stativ, så der dannes felter af tovværket. Opgaven er nu at få personerne igennem de forskellige huller. Hvis et hul er brugt en gang kan det ikke bruges igen. Spindet må ikke berøres og man må ikke gå om på den anden side.

Legomanden

Til færdighedslege kan der bruges LEGO
eak_kkk / Pixabay

Et hit til enhver børnefødselsdag! Børnene får udleveret en enkelt sammenbygget figur, som de kan studere nogle minutter. Herefter skal de bygge en tilsvarende af de klodser du har udlagt på et bord nogle meter væk. Der må kun være et barn fremme ved bordet ad gangen og der må kun bygges en klods på pr. person.


ANNONCE:


Spis æblet

små æbler eller boller (et til hvert barn) forsynes med en snor der er trukket gennem æblet, så æblet kan hænge i snoren. Æblerne hænges nu op i en passende højde, så børnene kan nå dem med munden. Med hænderne på ryggen gælder nu for hvert barn, at tage en bid af æblet. Hav kameraet klar.

Kluddermor

Hav børnene stående i en cirkel med ansigtet mod hinanden. Lad alle strække højre hånd ind i kredsen og tag fat i en hånd. Stræk også venstre hånd frem og grib en hånd. Det gælder nu om at løsne “knuden” ved at træde over, krybe under osv. Hvad der end sker må grebene ikke brydes. Max 4-5 pers.

Vi er meget interesseret i at modtage aktiviteter til børnefødselsdag.

Har du en beretning omkring børnefødselsdage?Hvis e-mail angives, bruges den alene til at orientere dig om evt. svar, og videregives/sælges ikke.
Hvis vi bruger dit indhold, vil dit navn og by fremgå, hvis angivet.

Rundt om stolene

Opsæt stole i en cirkel, men en mindre end der er personer. Til musik går alle rundt om stolene. Når musikken standser sætter alle sig på en stol, bortset fra en der ikke nåede det. Det stående barn trækker nu en seddel hvorpå der står et dyrenavn. Vedkommende skal nu mime/spille omhandlende dyr, og de øvrige skal gætte hvilket dyr det dreje sig om. Start musikken igen og gentag legen indtil alle sedler med dyrenavne er brugt.

Kartoffelkamp

2 deltagere som hver skal have 2 skeer. På den ene ske placeres en kartoffel, medens den anden der kampskeen. Det gælder om at beskytte sin egen kartoffel, medens man skal forsøge at slå modstanderens ned med kampskeen.

Hanekamp

De to der skal i kamp står overfor hinanden med korslagte arme. De hopper nu frem mod hinanden på ET ben, og skal nu ved at støde kroppene mod hinanden forsøge at få den anden ud af balance.

Kommando-pimmer-limmer

Sidder i en rundkreds eller omkring et bord, der er en som kommanderer hvilke ting de andre skal gøre. Alle trommer med hænderne på lår eller bordplade Kommandanten, kommanderer: kommando diller daller – som er: håndfladerne på højkant slår op og ned. Eller kommando høj – som er: håndfladerne på højkant stillestående. Eller kommando lav – som er: håndfladerne fladt på lår eller bord, hænder i ro. Kommandanten skifter hele tiden ordrer, evt. hurtigere, når en af deltagerne så gør forkert (ude af takt) er den deltager ude af spillet. Variation: Kommandanten behøver ikke gøre som han selv siger!

Kædehistorie

Det er en leg hvor i kan være fra to til rigtig mange!
Det er simpelthen en historie som alle giver deres bidrag til. Så får vi alle læst historie.
Man begynder helt almindeligt, “Der var engang”… eller måske med “Det var en mørk og stormfuld nat”…
Næste deltager leverer så den næste bid af historien (selv forfattet) og sådan kører historien rundt i ring til man ikke gider eller kan mere!

Kartoffelskrælning

Man er fx 2 hold. Hver deltager får udleveret en skrællekniv. Det gælder nu om på 5 min. at skrælle flest kartofler. (og så har man også kartoflerne til aftensmaden)

Fyld koppen med vand

Deltagerne deles i to hold. Alle deltagere får udleveret en vandpistol/tom plastik dåse med doseringstud og et afmålt antal liter vand pr. hold. Et antal kopper svarende til den mængde vand der er udleveret, sættes op i en passende afstand. Det gælder nu om at fylde kopperne med vand ved hjælp at vandpistolerne. Efter 5 min. måles den opsamlede mængde vand.

Bombeflyveren

10-15 balloner pustes op og hænges på en snor. Der udleveres nu papir, tape og en nål til deltagerne. Opgaven er nu at folde en flyver, montere nålen i flyverens spids, hvorefter den kastes mod ballonerne som gerne skulle sprænges. Afstand 3-4 meter. 3-4 forsøg til hver deltager. Der kan skydes holdvis eller enkeltvis.