Fysiske lege

Fysiske lege
trilemedia / Pixabay

Har denne tekst gjort dine forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Sækkeløb i papiraffaldsposer

Kommunale papiraffaldsposer en fortrinlige da de yderst robuste. Del selskabet i to hold. Lav en bane på ca. 10 meter. En fra hvert hold placerer sig i hver sin pose, hvorefter der skal hoppes frem og tilbage på banen, og næste barn til børnefødselsdagen overtager posen. Det hold der først får alle sine hoppere igennem banen har vundet.

Tovtrækning

Få fat i et godt tov, helst over 3 cm i diameter. Tovet skal være over 7 meter. Placer en rød bomuldstråd på midten. Lav tre streger på jorden med en meters mellemrum. Læg tover hen over stregerne så den røde tråd ligger på den midterste linie på jorden. Placer et hold i begge ender at tovet. Der trækkes på kommando. Det hold der først får den røde tråd trukket forbi modstanderens linie på jorden har vundet.

Placer halen på æslet

Tegn et æsel eller et andet dyr uden hale på en mur/blød plade. Lav nogle haler af silkebånd i forskellige farver. Børnene placeres ca. 5 meter fra “dyret” og med bind for øjnene skal de nu gå frem til “dyret” og placer en hale det rigtige sted. Brug tegnestifter eller tape. Børnene har hver sin farve “hale”. Den der kommer nærmest har vundet.

Vi er meget interesseret i at modtage aktiviteter til børnefødselsdag.

Kender du lege vi ikke har nævnt her?Hvis e-mail angives, bruges den alene til at orientere dig om evt. svar, og videregives/sælges ikke.
Hvis vi bruger dit indhold, vil dit navn og by fremgå, hvis angivet.

Løb med en kartoffel eller et æg på en ske (hold skeen i hånden eller i munden)

Selskabet deles i to hold.
Placer en kartoffel eller et æg på en ske. Skeen kan nu holdes i munden eller i hånden, medens der løbes en fastlagt distance, hvorefter skeen overgives til en anden, der fortsætter løbet frem til den næste i rækken. Det hold der først har fået alle sine medlemmer igennem banen har vundet.

Balancebom på et stykke tømmer

Placeret i en passende højde for aldersgruppen.

Cykelforhindringsløb

En mulighed til børnefødselsdag er et cykel løb. Dette arrangement kræver 1 cykel i passende størrelse, samt nogle materialer.
Forhindringerne kunne være:
Der cykles på langs af en stige på jorden;
Der cykles imellem to stykker tov lagt ud som en slange;
Der cykles hen over en planke der er lagt hen over en 10 cm høj klods, så der dannes en vippe;
Der cykles 2 omgange i en cirkel lavet af stole/kegler eller lignende;
Med en vandpistol skal en badebold skydes ned fra en flaske;
Der afsluttes ved at køre op ad en rampe til en bænk hvor der standses.


ANNONCE:


Kast æg efter en voksen på 10 meters afstand

Den voksne kan gribe æggene og kaste dem retur.

Løb efter vand i en kop – Vandbroen

Del børnene i to hold og stil dem op ved siden af hinanden. Hvert hold får en kop med vand. Det første barn skal nu løbe 10 meter med den fyldte kop, frem til en tom kop som fyldes med vand. Den nu tomme kop returneres tilbage til holdet. Næste person løber nu frem med den tomme kop for at fylde den, og så retur til holdet med vandet osv. Første hold færdig – vinder.

Løb efter gåsen

Placer børnene i en cirkel. Fødselsdagsbarnet går rundt om cirklen og berører hvert barn samtidig med at han siger “and” ved en enkelt siger han pludselig “gås”. Vedkommende skal nu løbe efter fødselsdagsbarnet. Kommer fødselsdagsbarnet en hel omgang rundt, sætter han sig ned på den tomme plads, og gæsten er nu gås, og det hele gentager sig med ham der ikke fik en plads.

Der er et insekt på ryggen

Hvert barn får placeret et billede af et insekt/bille på ryggen. Ved spørgsmål til de andre, skal den enkelte finde ud af hvilket insekt der sidder på hans ryg. Spørgsmålene må kun besvares med ja/nej.

Muskelmand

Få muskler på rekordtid – Forberedelse, 50-100 stk. små oppustede balloner, to sæt elastisk undertøj med lange ben/ærmer st. large.
Gæsterne deles i to hold. Hvert hold udvælger en “svækling”, medens de øvrige er personlige trænere. Trænerne og “svæklingen” placeres 3-4 meter fra hinanden. Ballonerne er hos trænerne. “Svæklingen” ifører sig undertøjet. Trænerne skal nu kaste/skubbe ballonerne over til “svæklingen”, der skal placerer ballonerne under undertøjet, der hvor musklerne skal være. Efter 1-2 min. standser træningen. Muskelmanden beundres og der tages billeder. De forbrugte balloner tælles. Flest balloner under undertøjet har vundet.

Jorden brænder

sørg for at have 4 stk. svært bølgepap, 1 x 1 meter. Del børnene i to hold. Legen kan udføres af alle på en gang eller enkeltvis. Fra en startlinie frem til et punkt og retur. Man skal hele tiden stå på et stykke pap, idet jorden udenfor papstykkerne er 2000 grader varm. Det gælder nu om at lægge et frit papstykke foran sig til at træde på, så det bagerste igen frigøres og så fremdeles.

Spyd i jorden

Lav en cirkel af mel på jorden med 1 meter i diameter. Lad børnene med bind for øjnene, med en startafstand på 6-8 meter gå frem mod cirklen og placere et spyd i cirklen.

Trække tov uden tov

Børnene stiller op overfor hinanden i to hold. Børnene på hvert hold holder om maven på den foranstående. De to største står forrest på hvert hold og de holder fast om hinandens håndled. Ved startsignalet begynder holdene at trække, og det hold der først får trukket det andet hold over midterstregen har vundet. Tovet må selvfølgelig ikke gå i stykker.

Hvem bliver trukket ind i ringen

Man tegner en cirkel med en diameter på ca. 50 cm på jorden. 2 deltagere stiller sig på hver side af ringen og tager om hinandens håndled. Det gælder nu om at trække den anden ind i ringen.

Kapløb med tre ben

2 deltagere fra hvert hold stiller op ved startlinien til løbet. De to deltagere på hvert hold får nu bundet henholdsvis højre og venstre ben sammen inden løbet starter.

Flamingo kapløb

Der løbes/hoppes med det ene ben trukket op, og det holdes fast med en hånd om anklen.

Avisløb

Der løbes med en avis presset mellem knæene.

Kænguruhop

Hver løber skal klemme en bold eller ballon mellem knæene. Der skal nu hoppes fra start til mål.

Tjenerløb

Løb med et glas vand på en bakke, gerne gennem flere forhindringer.

Abe tag fat

En er fanger, resten må spæne. Er man lige ved at blive fanget må man springe op på ryggen af en anden (abe i træ), og de har helle begge to. Man må ikke hænge konstant på den samme! Leges på et afgrænset område.

Kyssekort stafet

Et papkort sendes rundt ved at man suger det ind til munden, afleverer til den næste, som suger kortet til sig, og lader det gå videre. To rækker med hver sit kort, dyster mod hinanden.

Trillebørstafet

Stafetløb hvor deltagerne løber trillebør (en er trillebør mens en anden holder ham i benene). Den der går kan evt. have en ske med en kartoffel i munden.

Kampen om kluden

Deltagerne står i 2 hold overfor hinanden. I midten ligger en klud. 1 fra hvert hold skal nu ud og hente kluden før den anden. Får man kluden til sit eget hold, uden at den anden fanger en (man er fanget så snart man bliver rørt) mens man har kluden i hånden, har man vundet den anden over på sit hold. Bliver man taget med kluden i hånden skal man over på den andens hold. Der efter de to næste.

Par-ballon

De står 2 og 2 sammen ved en stol, ved et signal skal en ballon pustes op og lægges i skødet på den ene mens den anden sætter sig for at baldre ballonen først.