Gamle børnelege

Gamle børnelege
StockSnap / Pixabay

Har denne tekst gjort dine forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Selvom børnefødselsdage har ændret sig i tidens løb, kan det være sjovt for børnene at lege noget fra ‘gamle dage’: gamle lege.
Print listen ud til opslagstavlen, så er den ved hånden til næste børnearrangement.

Rødt lys stop

Inden start udlægges er tov på jorden. En person (politimanden) placeres lige ved tovet. De øvrige skal stå på den modsatte side i en afstand af 5-6 meter fra tovet. Politimanden vender nu ryggen til de øvrige og råber “grønt lys” og påbegynder at tælle til 3. De øvrige personer må nu medens han har ryggen til bevæge sig frem mod tovet, når politimanden har talt til 3, siger han “rødt lys” og alle skal fryse i den stilling de netop står. Politimanden vender sig nu med front mod de øvrige, og ser han nogen bevæge sig skal de tilbage til startlinien. Den der kommer først over tovet, skal være næste politimand.

Vi er meget interesseret i at modtage tekster om andre gamle børnelege.

Kender du en gammel børneleg vi endnu ikke har med?Hvis e-mail angives, bruges den alene til at orientere dig om evt. svar, og videregives/sælges ikke.
Hvis vi bruger dit indhold, vil dit navn og by fremgå, hvis angivet.

Fiskedammen

Hæng et lagen/tæppe hen over en tøjsnor eller snor opsat til lejligheden. Lav en fiskestand med en klemme for enden af snøren. Lad børnene kaste snøren over på den modsatte side af tæppet, hvor der står en hjælper og sætter “fangst” på krogen evt. slikposer.

Hvad er der i bolden

Dette er en cirkelleg som kræver lidt forberedelse. Der skal bruges: 2 slag indpakningspapir, tage, slik og en bold. Pak bolden ind, lag på lag og placer et stykke slik mellem hvert lag. Efter 5-10 lag skiftes indpakningspapir, og man fortsætter endnu 5-10.
Til musik passerer bolden nu fra barn til barn i en cirkel indtil musikken standser. Det barn der holder bolden må nu fjerne det første lag papir og slikket. Musikken starter og der fortsættes. Ved nyt indpakningspapir, begynder bolden at vandre modsat rundt. det barn der pakker sidste lag af bolden, må beholde bolden.

Dåseskjul, en af de gamle lege

Anbring en dåse på jorden. Den der er den skal tælle til 100 medens de andre gemmer sig. Legen går nu ud på at “fangeren” skal finde de øvrige. Når han har opdaget en person, løber han hen til dåsen og sætter en fod på den medens han råber “Peter i dåsen”. Opdager Peter imidlertid, at han er fundet må han også løbe hen til dåsen og sparke den væk, hvis “fangeren” endnu ikke har fået placeret sin fod på den. Når Peter at sparke til dåsen må han igen gemme sig, men denne gang skal “fangeren” kun tælle til 75.

Kroneskjul

Den der er den stiller sig op mod en væg/træ og tæller til 100, medens de øvrige gemmer sig i området. “Hundrede, nu kommer jeg”. Når “fangeren” finder en person skal han løbe hen til startstedet og sætte sin hånd på væggen/træet og råden, “et, to ,tre – krone for Jens”. Hvis derimod når hen til væggen/træet først skal hn råbe “en, to, tre – krone for mig” og Jens slippes fri igen.

To mand frem for en enke

Der vælges en enke/enkemand. De øvrige stiller op i to rækker med hinanden bag enken. Enken klapper nu i hænderne og råber “2 mand frem for en enke”. Det bageste par løber nu fremad på hver side af de to rækker, og inden “fangeren” får fat i dem, skal de stille sig forest i rækken med hinanden i hånden inden enken får fat i dem (en af dem). Det er nu næste pars tur til at løbe frem på signal. Bliver en person fanget skal han være enke, medens den tidl. enke nu kan danne på med den til overs blivende.

Halli-Hallo

Gamle lege - Halli-Hallo
jolimaison / Pixabay

Der tegnes en cirkel på jorden med en diameter på 1 meter, og heri stiller spørgeren sig medens de øvrige stiller sig rundt om cirklen. Sprøgeren kaster nu en bold ud til den første og siger samtidig fx “Jeg kender en pige med P” fx Petra. Griberen skal nu gætte på et navn og siger “Pia” samtidig med at bolden kastes tilbage til spørgeren. Så dan fortsættes raden rundt indtil en siger det rigtige navn. Hvis de rigtige navn ikke bliver sagt, fortsætter spørgeren med at sige “Jeg kender en pige med “PE”. På den måde bygges der et nyt bogstav på for hver omgang i kredsen. Når det rigtige navn bliver nævnt, skal spørgeren kaste bolden op i luften og råbe “halli” og løbe fra stedet.
Den der gættede rigtigt skal gribe bolden, samtidig med at han råber “hallo”. På “hallo” skal spørgeren standse. Griberen må nu tage tre skridt, sparke en lille sten fra sit overlæder og til sidst spytte så langt han kan, for at komme så tæt på spørgeren som muligt.
Spørgeren skal nu holde sine arme frem som en ring, og griberen skal nu forsøge at kaste bolden igennem ringen. Rammer griberen ringen er han den nye spørger.

Præstens gris, endnu en af de gamle lege

Som mange gamle lege kendes denne under forskellige navne.
Børnene sidder i en rundkreds og den der er oppe spørger “Hvilken del at præstens gris vil du have”. En vælger ørerne, en halen, en fødderne, en trynen osv. Nu skal de forskellige udspørges og de må kun svare “griseøre”, “grisehale”, “grisefødder” eller det det nu har valgt og der må ikke grines. Griner man går man ud af legen. Der kan fx spørges “hvad er pænest på dig”, og der svares “griseøre”, og den næste spørges fx “hvad piller du næse med” og der svares “grisehalen”. grines der er det slut. Man blive ved indtil kun en er tilbage.