Hvor skal jeg sidde?

Kort med gæstens navn som er placeret ved festbordet. Tidligere blev det altid placeret på det højeste glas, sædvanligvis på rødvinsglasset, og blev derfor kaldt for et glaskort. I dag er bordkortets placering ofte bestemt af hele bordudsmykningen.

Bordkort kan være hjemmelavet alt efter værternes kunnen ud i papirklippets kunst, eller det kan fremstilles på computer. Husk at printe ud på noget kraftigere papir end det normale (80 gr.) papir til udskrivning. 130 – 140 gr. vil ofte være velegnet til alle tryksager vedrørende festtryk.
Har man ikke tid eller evner i denne disciplin er der den sædvanlige mulighed at betale sig fra det. Det giver så muligheder man ikke selv sædvanligvis vil kunne præstere, som prægning og glinsende guldtryk.

Nogle steder bruges det at sende bordkortet op til toastmasteren for at komme ind i talerækken.

Bordkortet skal ikke forveksles med tilbordskort, som er en af måderne hvorpå der kan oplyses hvem herrens borddame er.
Skal man parvis træde ind til festbordet må man nødvendigvis vide hvem man skal følges med.