Framboise68 / Pixabay

Skal meddeles senest 2 hverdage efter Senest 2 hverdage efter en fødsel, skal den meddeles til kordegnen (kordegnskontoret) i det sogn hvor moderen bor. Det gøres ved at aflevere en fødselsanmeldelse, som jordemoderen har udfærdiger, sammen med forældrenes dåbs-/navneattester og …

Fødsel Læs mere »

Ethvert barn skal have navngivning indenfor de første 6 måneder. Navngivningen foretages i sognet (sognekirken), men det kan nu også gøres via Borger.dk: Navngivning. Barnedåb i Folkekirken er samtidig navngivelse og indmeldelse i Den danske Folkekirke. Barnedåb er også navngivelse …

Navngivning Læs mere »

Ud over de personer som gerne vil stå fadder, og den helt nære familie, er der såmænd ingen grund til den store festivitas. Med mindre man naturligvis er til stor festivitas og man har lyst til at holde en stor …

Barnedåbsfest Læs mere »