Helligdag er flagdag

De officielle flagdage i Danmark fastsættes af Justitsministeriet. De officielle flagdage gælder kun for statens bygninger, men følges i stor …

Tycho Brahe-dage

Det var astronomen Tycho Brahe (1546-1601) der lavede en liste over de dage som han mente havde en uheldig kraft …

Fastelavn

Fastelavn indleder i sin oprindelse i gammel katolsk tid, den fastetid der forløber de sidste 40 dage før påsken. Fastelavnstiden …

Palmesøndag

Jesus kom til Jerusalem for at fejre pesach, som var en gammel jødisk fest til minde om flugten fra Egypten …

Skærtorsdag

Jesus fejrer sammen med sine diciple den jødiske pesach som var en fest til minde om flugten fra Egypten ledet …

Langfredag

Den mest hellige af de kristne helligdage er langfredag. Det er dagen hvor Jesus blev korsfæstet på Golgatha som man …

Påskedag (1. og 2.)

Påskedag var det tidspunkt hvor Jesus Kristus opstod fra de døde, efter at være blevet korsfæstet langfredag. Matthæus evangelium, kapitel …

Store bededag

Ved den store helligdagsreform, der under Struensee fik fjernet en mængde helligdage fra 1770, overlevede Store Bededag som helligdag. Herefter …

Pinselørdag

Ud i det blå. Hvis man skal opleve pinsesolen danse, begyndes med en festlig dag og aften, der varer lige …

Pinsedag (1. og 2.)

Efter sin opstandelse (påske), var Jesus Kristus sammen med sine disciple i 40 dage (indtil Kristi Himmelfartsdag). 10 dage senere …

Pixabay

Advent

(under indskrivning)