Langfredag


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Den mest hellige af de kristne helligdage er langfredag. Det er dagen hvor Jesus blev korsfæstet på Golgatha som man almindeligvis på det tidspunkt straffede røvere og uromagere.

Markus evangeliet, kapitel 15:
Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt: “Hovedskalsted”. Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke.
Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage. Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.
Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var påskreven således: “Jødernes Konge”. Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side.

Der flages på halvt hele dagen.
Det er ikke mange år siden, at Danmark lå stille hen uden åbne butikker og uden åbne biografer og underholdningssteder overhovedet.