29. februar – Øllegaard

29. februar – Øllegaard
På skuddagen må kvinderne fri.

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Dagens navn er Øllegaard

Den traditionelle placering af skuddagen kan ingen fjerne fra den 24. februar; det fremgår af alle gamle almanakker. Imidlertid syntes nogle at mene den 29. februar skal overtage værdigheden, og det ville jo nok også have været tilfældet hvis kalenderen var blevet introduceret i dag.

Hvilken praktisk betydning har skuddagen?
1. Dagens navn for den 24. bliver i skudår til ‘Skuddag’ og de ordinære helgendage for 24.-28. februar (Matthias, Victorinus, Inger, Leander og Øllegaard) bliver flyttet til 25.-29. februar.
Dette besvær ville helt udgå hvis skuddagen var den 29. – for de få der benytter navnedage.
2. Pigerne må fri på skuddagen.
Næppe noget argument der taler for nogen bestemt dato.


Såfremt den 29. skal være skuddag, hvem skal så tage den officielle beslutning?

EU har deklareret at fra år 2000 er den 29. at regne for skuddag og samme dag regnes nu for skuddag af Den Katolske Kirke.
Rundetaarn.dk
Det har stået i Rundetaarn.dk, og lyder jo meget officielt med både kirkelig og verdslig velsignelse. Så må det vel bare være et spørgsmål om tid før det slår igennem.
Rundetårn.dk har dog senere ændret misinformationen til et rygte!

Den 29. februar antages ofte men fejlagtigt at være skuddagen, dog angives det flere steder på nettet, at datoen fra år 2000 er erklæret skuddag af EU, men dette er dog lidt usikkert.
Wikipedia om 29. februar.

Med efterfølgende svar fra EU kan den ovenstående ‘lidt usikkert’ nok øges til ‘meget usikkert’ for ikke at sige ‘ikke sand’.

En forespørgsel til Europe Direct (eurupa.eu) om den officielle tekst til kalenderændringen gav følgende svar:
Som svar på din forespørgsel kan vi oplyse at vi formoder du har fundet informationerne om at EU har indført den 29 februar som skuddag på Wikipedia.
Dette er imidlertid ikke rigtigt og vi kan tilføje at EU ikke har lovgivningskompetence på dette område. EU vil nu følge op for at få disse oplysninger slettet fra Wikipedia websiden.
Vi håber, at ovennævnte informationer kan hjælpe dig videre.
Med venlig hilsen EUROPE DIRECT

Det lader så til at denne ellers gode ide var den pure opspind…

At diverse verdslige instanser og den katolske kirke alligevel ikke har sat sig ved bordet og let og elegant fikset denne lille tilbagevendende diskussion der lever hvert 4. år, kan vel næsten sammenlignes med de gamle kirkelige højtider der er forsvundet (her i landet), men kan fortsætte som en folkelig fejring uden religiøst indhold.

Kan de ikke samle sig, så kan de rode sig rundt i lange diskussioner, og fred være med dem.

 

Vi andre placerer skuddagen hvor den ret beses hører hjemme i dag:

29. FEBRUAR

Læs også hvorfor det er skuddag 24. februar.