2. november – Alle sjæles dag

2. november – Alle sjæles dag
William-Adolphe Bouguerreau

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!
Alle sjæles dag er så at sige blevet sammenlagt med Allehelgensdag (under reformationen). Den bliver ikke selvstændig fejret eller gør noget væsen af sig i dag.

Som Allehelgensdag den 1. november blev brugt at at mindes / fejre alle (katolske) helgener, var Alle sjæles dag den 2. november til at mindes afdøde venner og familiemedlemmer.
Det var så praktisk at der kunne købes aflad i kirken, så de fortabte sjæle kunne komme lidt lettere gennem skærsilden!