8. marts – Kvindernes kampdag

8. marts – Kvindernes kampdag
En af de store erobringer var stemmeretten til kvinder, der her bliver fejret i 1915.

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Kvindernes internationale kampdag

1975 udnævnte FN til at være Kvindeår.
FN udnævnte samtidig den 8. marts til at være officiel kvindekampsdag – i øvrigt den dato hvorunder kvindekampen altid havde været ført.
Oprindelsen til kampdagen ligger helt tilbage til før 1. verdenskrig (1910), og det kvinderne arbejdede for, var lige valgret.
Valgretten blev allerede en realitet i 1915 for Danmarks vedkommende, men herefter fandt kvinderne nye mål at kæmpe for, hvor ligeløn nok lige siden har været meget central.
Det er også ligeløn der bliver talt mest om i dag.
Måske bliver der talt så meget at der ikke er energi til handling….
Til trods for fremskridt på enkelte små stier ad ligeberettigelsens store landevej, har det der virkelig batter, ligeløn, nogenlunde samme skævhed i dag som før ‘kampen’.

Kvinderne formåede at lægge et vist pres på den politiske dagsorden, men de mangler et våben til deres kampdag.
Strejkevåbnet var uden tvivl en magtfaktor, som gjorde Arbejderbevægelsen til vinder i så høj grad, at deres Internationale Kampdag (1. maj) i virkeligheden er blevet unødvendig, idet arbejdene forlængst har opnået alle deres (oprindelige) mål – og det har kvinderne jo også.

Dagen bliver brugt til diverse møder og taler og temaaftener i diverse fjernsynskanaler. Skævhederne bliver ridset op, og der bliver besluttet at nu skal der rettes op.
Måske ville det hjælpe, hvis kvindelige ministre skulle have samme forholdsvise nedsættelse af deres vederlag i forhold til deres mandlige kolleger, som kvinderne må acceptere i resten af samfundet.
For ikke at tale om pensionen. Den bliver der jo talt mere og mere om – også på denne dag.