Skærtorsdag


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Jesus fejrer sammen med sine diciple den jødiske pesach som var en fest til minde om flugten fra Egypten ledet af Moses.
Skærtorsdag var renselsesdagen (skær = ren); dagen renset for synd.
Jesus fortæller at han vil blive forrådt og svigtet af dem, og han indstifter nadveren.
Først fra år 622 bliver det dagen som kristne bruger til at mindes denne sidste nadver.

Lukas evangelium kapitel 22:
Og da Timen kom, satte han sig til Bords, og Apostlene med ham. Og han sagde til dem: “Jeg har hjerteligt længtes efter at spise dette Påskelam med eder, førend jeg lider. Thi jeg siger eder, at jeg skal ingen Sinde mere spise det, førend det bliver fuldkommet i Guds Rige.”
Og han tog en Kalk, takkede og sagde: “Tager dette, og deler det imellem eder! Thi jeg siger eder, at fra nu af skal jeg ikke drikke af Vintræets Frugt, førend Guds Rige kommer.”
Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det og sagde: “Dette er mit Legeme, det, som gives for eder; gører dette til min Ihukommelse!”
Ligeså tog han også Kalken efter Aftensmåltidet og sagde: “Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod, det, som udgydes for eder. Men se, hans Hånd, som forråder mig, er her på Bordet hos mig.”

I Santa Maria della Grazia kirken i Milano, nærmere betegnet i endevæggen af munkenes spisesal (dengang!), er Leonardo da Vinci nyskabende med sit valg af motiv til Den Sidste Nadver (The Last Supper, malet 1495-1497). Han skildrer det intense øjeblik hvor Kristus fortæller, at en af apostlene ved bordet vil forråde ham. Tidligere har illustrationen af nadveren altid været hvor brødet brydes.
Der kan læses mere om nadverbilledet og Leonardo da Vinci på denne danske italiensside.

Skærtorsdag er helligdag i Danmark, i modsætning til de fleste andre lande, der kun holder aftenen hellig, dvs der er mange der går til alters på denne dag for nadverens indstiftelse.

Andre udnytter at nabolandene, Tyskland og Sverige har hverdag og bruger dagen til en stor indkøbstur.