Fortidens hurtige kommunikationsmetode

Det er dog stadig almindeligt at tale om at sende et telegram til eksempelvis konfirmander.

Når der tidligere blev sendt et telegram, foregik det ved at indtelefonere sin tekst til ‘Telegrafen’. Derfra blev teksten (beskeden; det er jo fra den analoge tidsalder!) sendt videre til modtagerens central et sted på kloden, til lands eller til vands idet alle handelsfartøjer også kunne modtage telegram og dermed informere officerer eller mandskab.
Der kunne så vælges om det skulle leveres på festblanket, hvis det var en lykønskning der skulle leveres.