2. februar – Kyndelmisse

2. februar – Kyndelmisse
Hans / Pixabay

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Midvinter

På denne dag er det midvinter. Det halve af vinteren er gået, og der skulle derfor helst stadig være halvdelen tilbage af fodder til dyrene. Da kunne man gå foråret let i møde.

Oprindeligt en katolsk fest

Kyndelmisse er endnu en gammel katolsk fest der blev udfaset ved Struensees helligdagsreform i 1770.
Kyndelmisse blev fejret på denne dag, 40 dage efter jul.
Man betragtede kvinder som urene i 40 dage efter en drengefødsel (80 dage for en pige) jvf. Moseloven. Kvinderne måtte først igen komme i kirke efter denne periode, og således er det Marias renselse der er det reelle indhold i fejringen af Kyndelmisse.
Dagen blev brugt til lysprocessioner og i kirken indvielse af de lys der skulle bruges resten af året ved ‘candle messe’ = kyndelmisse.

En almindelig hverdag

Dagen er ikke mere helligdag og bliver ikke fejret på nogen måde, men er blot at betragte som vinterens koldeste dag, ud fra det faktum at halvdelen af vinteren er gået.

“Det er hvidt derude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård….”
skrev St. St. Blicher i 1883 og Jeppe Åkjær fortsatte med
“Sneflokke komme vrimlende henover diger trimlende….og så kom Kjørmes Knud”