Fastelavn Fastelavn

Fastelavn
Leamsii / Pixabay

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Fastelavn indleder i sin oprindelse i gammel katolsk tid, den fastetid der forløber de sidste 40 dage før påsken.
Fastelavnstiden var således en ædetid, hvor der blev spist op eller løs; flæskesøndag og flæskemandag / blå mandag (og hvide tirsdag [det fine brød]). Fasten afløste derefter det store ædegilde fra askeonsdag.

Fastelavn var grove løjer (der kunne endog være en levende kat i tønden!) og frådseri og druk i flere dage. Det kan være svært at kombinere den fastelavn med nogen kristen højtid. Så det kan vel diskuteres om det er lykkedes særlig godt at kristne den gamle hedenske vårfest – frugtbarhedsfest. Dengang var der stor forskel på hverdag og fest. En hård hverdag giver en ekstra løssluppen fest når åget tages af skulderen. Løssluppen, det var fastelavnstiden i middelalderen. Det kaldes også ‘den gale uge’ fordi man ud over at frådse i mad og drikke også klædte sig ud og derudover var meget afslappet overfor autoriteterne, som der endog (ustraffet) kunne gøres lidt grin med.

Fastelavnsmandag var skolefridag indtil 1960′erne.

Fastelavn falder 7 uger før påske, og det vil i vores kalender blive til en dag mellem 1. februar og 7. marts.

Hele ugen før fastelavn bliver den forberedt. Mange børnehaver og i skoleklasser frembringer fantasifulde masker eller hele dragter af uhyggelige skeletter, monstre eller de til enhver tid førende helteskikkelser som tv, computerspil og internet har berømmet.
Det slutter med at der skal slås katten af tønden, den sidste skoledag inden fastelavn. Den der slår tønden ned bliver kattekonge (eller kattedronning).
Arrangementet kan også traditionelt være på en plads i byen hvor der også kan være en tønde til de største børn (de såkaldte voksne!).
Arrangementer foregår også i mange indkøbscentre, hvor der ud over tøndens sædvanlige indhold af lækkerier, kan være præmier for bedste udklædning etc.


Liste over fastelavnsdatoer


2022søndag 27. februar 2022
2023søndag 19. februar 2023
2024søndag 11. februar 2024
2025søndag 2. marts 2025
2026søndag 15. februar 2026
2027søndag 7. februar 2027
2028søndag 27. februar 2028
2029søndag 11. februar 2029
2030søndag 3. marts 2030
2031søndag 23. februar 2031
2032søndag 8. februar 2032
2033søndag 27. februar 2033
2034søndag 19. februar 2034