Det var astronomen Tycho Brahe (1546-1601) der lavede en liste over de dage som han mente havde en uheldig kraft over sig, hvor man skulle passe særligt på.
Listen blev bestilt af kejser Rudolf II (1552-1612; kejser fra 1576) i Prag, hvortil Tycho Brahe var rejst da han på grund af uoverensstemmelser eller manglende arbejdsbetingelser, havde forladt Danmark i 1597.
Det ligger ikke helt klart hvorvidt listen grunder i Tycho Brahe selv, eller der ligger endnu ældre visdom bag listens datoer.
Det er nok begrænset hvem der tager hensyn til disse dage i det moderne samfund, men begrebet ‘en Tycho Brahes dag’ er meget anvendt i almindeligt sprogbrug, og hentyder til en dag hvor alt simpelthen er gået skævt.
By Unknown – Own photographic reproduction of an expired work of art., Public Domain, Link
Listen så således ud:
Januar: 1., 2., 3., 4., 6., 11. og 12.
Februar: 11., 17. og 18.
Marts: 1., 4., 14. og 16.
April: 10., 17. og 18.
Maj: 7. og 8.
Juni 6.
Juli: 17. og 18.
August: 20. og 21.
September: 8. og 20.
Oktober: 6.
November: 6. og 20.
December: 6., 11. og 18.