Da 11 fridage blev til arbejdsdage

Ud over vore nuværende helligdage var der tidligere mange flere. Ikke mindst bods- og bededage, hvoraf den eneste overlevende dengang, Store bededag, blev indført af Roskildes biskop Hans Bagger omkring 1677 og lovfæstet i 1686 ved kongelig forordning.

Ved Struensees store helligdagsreform fra 7. oktober 1770 (Forordningen af 26. oktober 1770), var den eneste bededag der ikke blev sløjfet, netop Store bededag. Det er ikke, som mange i dag tror, en erstatningsdag Struensee konstruerede.
[Imidlertid afskaffede Mette Frederiksen regeringen, Store Bededag fra 2024.] Reformen afskaffede halvdelen af årets helligdage, så nu var der kommet 11 nye arbejdsdage.
Flere af de afskaffede helligdage fortsatte dog deres kirkeliv, ved at blive mindet en nærliggende søndag.

(6/1) Helligtrekongersdag.
(2/2) Kyndelmisse / Maria Renselsesdag.
(25/3) Maria bebudelsesdag.
3. påskedag.
3. pinsedag.
(24/6) Sankt Hansdag.
(2/7) Fruedag / Maria Besøgelsesdag.
(29/9) Mikkelsdag.
(1/11) Alle Helgensdag.
[2/11] Alle sjælesdag blev afskaffet under reformationen (1517-59)
(11/11) Mortensdag.
3. juledag.