Bank, læge og advokat

Bank, læge og advokat
ccfb / Pixabay

Har denne tekst gjort jeres forberedelser lettere, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Et tjek på finanserne.

Skal der være stort bryllup, er det ikke ualmindeligt at banken også kommer ind i billedet, for om muligt at fordele udgifterne over en periode. Det vil samtidig indlede en betragtning over begge parters samlede økonomiske forhold.

Der kan være økonomiske fordele ved at samle alle gamle lån og forsikringer til et nyt lån og vælge det bedste tilbud fra henholdsvis den kommende brud eller goms forbindelser.

Der skal dog ikke undlades at gøre opmærksom på det forhold, at begge parter herefter kommer til at hæfte solidarisk. Dette er en stor fordel for banken og skal naturligvis kunne ses som en nedsættelse af omkostningerne ved det nye lån.
Der er også stiftelsesomkostninger ved nye lån, og to lån der er betalt stiftelsesomkostninger til, skal, hvis de bliver slået sammen i et nyt lån, igen betale disse omkostninger.
I denne henseende er det låntager ligegyldigt hvilke omkostninger der er til stat og hvilke der er til bank.
I mange tilfælde kan det betale sig at bevare sine gamle bankforhold på flere konti.
Husk at banken er en købmand.

Tjek på helbreddet.
Der kan være flere grunde til lige at få et sundhedscheck i forbindelse med det forestående bryllup. Eller at få et par gode råd fra lægen om den mest hensigtsmæssige samlivsplanlægning.

Hvis man har tænkt sig i forbindelse med brylluppet at få et par livsforsikringer eller ændre beløbet på nogle i forvejen eksisterende forsikringer, for at dække hinanden ind hvis uheldet skulle ramme, vil et helbredscheck også ofte komme ind i billedet.

Tjek på fremtiden med særeje eller fælleseje?
Bestil tid hos en advokat hvis der er økonomiske forhold i forbindelse med ægteskabet som skal opklares eller sættes på plads.
Det er ofte tilfældet hvis den ene part er meget formuende, men den anden er mindre.
Der kan også være forhold i forbindelse med tidligere ægteskab og børn, som der bør være klare linier til.

Når man er i forelskelsens favntag og i gang med at forberede sit livs bryllup, er det svært at forestille sig at det ikke vil vare ved til et guldbryllup – men statistikkerne siger noget om at chancen for at holde sammen hele livet er noget mindre end man kan fatte i en bryllupsrus.

Der skal kort nævnes at der kan oprettes skilsmissesæreje, således at almindelige arveregler går forud for særeje såfremt en af parterne afgår ved døden.