50 års ægteskab

Her er tidspunktet hvor hele familien, hele anetræet med guldbrudeparret som centrum, sidder omkring festbordet.

Hvor mange familimedlemmer ‘klanen’ består af, børn – børnebørn – oldebørn, er ud over at være meget individuelle også samfundsbestemt, ud fra den betragtning at familiestørrelsen er blevet mindre og mindre for hver generation siden det danske samfund skiftede karakter fra landbosamfund til industrisamfund.

De fleste bryllupsdage har fået deres eget navn.

Oftest fejres blot af parret eller den nærmeste familie, men de runde fester samler tit hele familien.

Ligesom ved sølvbryllup står børnene og venner for opsætning af æresport og arrangering af morgensang.
Guldbrudeparret får lov til at sove en time længere end kobber- og sølvbrudepar, så morgensangen finder således sted kl. 08.