Gæstgiver


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Den gamle benævnelse, gæstgiver, for værten på et hotel

Værten der fik tilladelse til sin virksomhed gennem erhvervelse af næringsbrev eller bevilling.
Efter bevillingsmyndighedernes skøn, kunne det være med eller uden tilladelse til udskænkning af stærke drikke.

Tilladelse til at drive hotel mv. i dag afgøres med et næringsbrev og en spiritus- alkoholbevilling, som anført i restaurationsloven.
Den kan læses i sin helhed hos Retsinformation.

Der er stadig restauranter der har beholdt deres navne som gæstgiverier eller gæstgivergårde.