Den gamle benævnelse for værten på et hotel

Værten der fik tilladelse til sin virksomhed gennem erhvervelse af næringsbrev eller bevilling, som alt efter bevillingsmyndighedernes skøn, kunne være med eller uden tilladelse til udskænkning af stærke drikke.

Tilladelse til at drive hotel mv. i dag afgøres med et næringsbrev og en spiritus- alkoholbevilling, som anført i restaurations- og hotelloven (af 25. marts 1970).

Der er stadig restauranter der har beholdt deres navne som gæstgiverier eller gæstgivergårde.