Ægteskabsvilkår


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Hvem kan blive gift

Der er en række forhold der skal være opfyldt for at få kunne få tilladelse til at blive gift i Danmark.

  1. Man skal være mindst 18 år.
    Kun hvis der kan dokumenteres “tvingende grunde” for ægteskabet, kan der gives dispensation. Dette er en stramning som følge af den debat om barnebrude der opstod, i forbindelse med den sidste store flygtningestrøm.
    Verden rundt er der mange aldersgrænser for ægteskab. Det kan måske overraske en del at USA kun bliver overgået af Saudi Arabien og Yemen.
  2. Man må ikke være gift med andre.
  3. Har der været et tidligere ægteskab skal boet herfra være delt, eller et offentligt skifte være påbegyndt.

Nærtbeslægtede

Der er også regler om nærtbeslægtedes ægteskab. Blandt andet nægtes ægteskab mellem slægtninge i lige linie (forældre – børn – børnebørn) samt søskende.
Har den ene part været gift med den anden parts slægtninge i lige linie, kræves justitsministeriets tilladelse.
Adoptivforælder kan ikke gifte sig med adoptivbarn (mens adoptionsforholdet består).
Umyndiggjorte skal have værges samtykke for at blive gift.
Udlændinge kan gifte sig i Danmark såfremt deres ophold hviler på lovligt grundlag.

Læs loven her

Her kan hele Ægteskabsloven læses.

Er reglerne opfyldt kan man på borger.dk henvende sig og udfylde en ægteskabserklæring.