Studenterkørsel


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Afslutning med maner

Som et af de tilbagevendende sommertegn er studenternes fejring af afslutningen på gymnasier, hf og handelsskoler.

Enkelte klasser kan stadig skaffe en hestevogn, men der bliver længere imellem dem. Derfor overtages mere og mere af studenterkørslen af lastbiler der med sin pynt tydeligt angiver hvilken transport der her finder sted – og det er ikke nogen lydløs tur der går fra hjem til hjem – fra drink til drink.

Bekendtgørelse ændret

Fra 1. juni 2016 er bekendtgørelsen ændret, så det eneste krav for at kunne opnå tilladelse, er afslutning af en erhvervsuddannelse, eller enhver anden uddannelse på mindst 2 år.


BEK nr 494 af 27/05/2016

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler efter en afsluttende eksamen af en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed (eksamenskørsel).

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler ved karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog o.l., samt ved personbefordring med sættevogn ved særlig lav hastighed som led i parader (optogskørsel).


BEK nr 372 af 18/05/2004 – Bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv. (Her følger §1-§3 af 9)

Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler, hvor kørslen sker efter en bestået afsluttende eksamen, som traditionelt fejres med en kørsel (studenterkørsel), eller i forbindelse med karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog o.lign.
§ 2. Kørsel omfattet af § 1 må kun ske efter tilladelse fra politiet. Politiets tilladelse skal medbringes under kørslen.

Ansøgning om tilladelse
§ 3. Ansøgning om tilladelse til kørsel omfattet af § 1 indgives til politimesteren (politidirektøren) i den eller de politikredse, hvor kørslen skal finde sted. Politiet kan bestemme, at der kun meddeles én tilladelse, der omfatter flere politikredse.
Stk. 2. En tilladelse meddeles for et eller flere køretøjer.
Stk. 3. En tilladelse meddeles for én kørsel. Tilladelse til studenterkørsel, jf. § 1, kan dog meddeles for flere kørsler i en periode, der ikke overstiger 2 måneder.

 

Undtagelser

De nye krav der vedrører sikkerhedsmæssige foranstaltninger (fx fastspændte sæder, ildslukker og nødhjælpskasser) gælder ikke for kørsel i hestevogn.