Kirkevalg


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Hvilket valg af kirke?

Falder valget på et kirkebryllup, blev der 2018 lettet på mange tidligere begrænsninger.

Gamle kirkeregler:

Man har ret til bryllup i sin sognekirke. Mulighed for andre kirker hvis der er en særlig tilknytning dertil. Det kan være kirken hvor man er døbt eller sognekirken man tidligere har tilhørt – eller hvor man har mange slægtninge. Det sidste kan have betydning hvor en af forældrene står for arrangementet.
Så er der også en mulighed enkelte steder at betale sig fra det.
Skal en kirkelig vielse forgå andre steder end i en kirke skal det helt op på biskopniveau. Det tillades meget sjældent (bortset fra hospitalsbryllup).

Særlig tilknytning til et sogn er ifølge kirkeministeriets kriterier:
1. Tidligere bopæl i sognet i mindst 2 år.
2. Nære pårørende der bor i sognet.
3. Andet (der ved tvivl afgøres af biskoppen).

Nye kirkeregler:

Man kan spørge præsten om både flytning af kirke som vielse udenfor kirkerummet. Præsten står for tilladelser og biskoppen skal ikke mere blandes ind i anmodningen.