Kirkens fester


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Kirken hele året – hele livet

Alle kirker og kirkeretninger har fester der forløber i årets gang, samt i de individuelle tilhængeres livsforløb.

Årets gang

De store ændringer i årets forløb er kombinationer med naturen, solhverv og jævndøgn i de respektive religioners indpakning, samt den tilhørende kalenders nytårsskel.
Det giver nytårsfest ved kalenderstart som midnatsmessen vi kan følge i TV fra Peterskirken i Rom.
Forårsjævndøgn, der indenfor kristendommen drejes i retning af påske, og fejrer jesu død og opstandelse. Jøderne fejrer udvandringen fra ægypten ligesom Jesus gjorde.
Sommersolhverv kaldes ved diciplen Johannes’ navn, Sankte Hans.
Efterårsjævndøgn, Sankt Michaels kamp med dragen, på dansk Mikkelsdag, ligger uvirkelig tomt hen.
Vintersolhverv, den gamle jul, som kristendommen bruger til at fejre frelserens fødsel.

Livets individuelle gang

Fødsel, kan dokumenteres i kirkelig regi ved en dåb.
Overgangsritual til voksen er konfirmation (der kræver en forudgående dåb).
Familielivets forankring ved et kirkebryllup.
Livets afslutning ved bisættelse eller begravelsesceremoni.

Alle kirkelige fester i årets løb er i religionsfrihedens navn blot tilbud, der ikke kræves deltagelse i. Den største vinder af befolkningens deltagelse i kirkefest, er julen.

Alle livets store overgange, kan ud over at blive fejret i kirken også blive fejret i borgerligt regi (ikke religiøs ceremoni med samme borgerlige rettigheder).

Dog skal henvendelse vedrørende navngivning i stedet for dåb, også ske på kirkekontoret. En forening ‘Katolikker for lighed blandt trossamfund i Danmark’, anlagde sag mod Kirkeministeriet for at få ændret praksis, som også virker stødende for medlemmer af mange andre trossamfund. Kirkeministeriet – staten – vandt som kan læses i Kristeligt Dagblad.

Med hensyn til bryllup er der et stadig stigende antal brudepar der vælger kirken helt fra når bryllupsknuden skal bindes. Kun 39% i 2017 sagde deres ja i en kirke. I 2006 var procenten 41%.

Uanset tilhørsforhold til folkekirken, kan alle låne kirkens kapel til bisættelser.