Kirkebryllup


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!
Den kristne ramme

For en vielse – i folkekirken gælder at mindst en af parterne skal være medlem af folkekirken.

Kirkebryllup kan imidlertid også finde sted udenfor folkekirken, bl. a. i disse trossamfund:
Baptistkirken i Danmark, Bharatiya Mandir, Den apostolske Kirke i Danmark, Den Islamiske Moske, Den Islamiske Verdensliga, Den makedonske ortodokse Kirke, Den Nyapostolske Kirke i Danmark, Det danske Missionsforbund, Det metodistiske trossamfund, Det mosaiske troessamfund, Det muslimske Kulturcenter, Det romersk-katolske trossamfund, Frelsens Hær, Frikirken på Havnen, Islamisk Kultur Center Amager, Islamisk Trossamfund, Jehovas Vidner, Jesu Kristi kirke af Sidste Dages Hellige (Mormoner), Krishnabevægelse/Iskcon, Kristensamfundet, Kristent Center, Kristus Kirken (frikirke), Muslim Cultural Institute, Nazaræerens Kirke, Pakistan Islamic Welfare Society, Pinsebevægelsen, Pinsekirken København Ø, Shiamuslimsk Trosamfund i Danmark, Syvende-dags Adventisterne.

Er ens religionssamfund ikke bemyndiget af de danske myndigheder til at foretage retsgyldige vielser, vil man ofte begynde med et rådhusbryllup, og efterfølgende følge sin religions ritualer.

Er en af parterne fraskilt er det en præsts ret at nægte sin deltagelse, men det er også parrets ret at spørge andre præster.