Giftefoged


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Der er ret frie rammer hvor og hvorledes en borgerlige vielse skal foregå

En giftefoged er udnævnt af borgmester / kommunalbestyrelse til at foretage borgerlige vielser indenfor egen kommune.
Der afstikkes som regel mere eller mindre faste retningslinier hvor vielserne kan finde sted.

Præster fra anerkendte trossamfund samt godkendte enkeltpersoner (fra godkendte trossamfund) kan forrette vielser med borgerlig gyldighed, det vil sige at de fungerer som giftefoged.
Vielser udenfor disse religiøse sammenhænge, må først blive foretaget af giftefoged (på rådhuset) og efterfølgende i relevante kirke.
Ønsker parret at blive gift i en kirke i udlandet, skal de være opmærksom på at nogle lande kræver at alle bliver borgerligt viet – så kan de derefter gentage handlingen efter deres egne religiøse retningslinier.


Familiestyrelsens bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab (BEK nr. 1285 af 8/12 2006)

Kapitel 4 – Borgerlig vielse

 12. Henvendelse om borgerlig vielse sker til kommunen… Vielsesmyndigheden kan dog skriftligt bemyndige en eller flere personer til på myndighedens ansvar at foretage vielse. Bemyndigelse kan kun meddeles til ansatte i kommunens administration eller til medlemmer af kommunalbestyrelsen i kommunen.
§ 15. Vielsen foretages på det sted i kommunen, som kommunen har anvist hertil. Vielsesmyndigheden kan dog tillade, at vielsen foretages et andet sted end det anviste, dog ikke uden for kommunen.
§ 16. Vielsen foretages i de kommunale kontorers kontortid. Dog skal vielse efter forudgående begæring foretages om lørdagen mellem kl. 9 og kl. 12. Parternes ønsker om tidspunktet skal så vidt muligt imødekommes. Vielsen kan foretages uden for de tidsrum, der er nævnt i 1. og 2. pkt., hvis vielsesmyndigheden accepterer det.
§ 22. Vielsen foretages uden udgift for parterne. Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, jf. § 15, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed.