Flag


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Når nationaliteter mødes

Ud over at flage på egne eller officielle flagdage med Dannebrog, var det tidligere ikke tilladt private at flage med andre flag end de nordiske (finsk, islandsk, norsk og svensk) samt FN og EU flaget uden tilladelse fra den lokale politimyndighed.

Dannebrog skal være mest fremtrædende

Når en tilladelse gives skal Dannebrog samtidig være hejst, og det på den mest fremtrædende plads, eller eventuelt ved flere flag, på en lidt højere stang.

Flag til fest

Når vi bruger flag og fane til fest i dag, ligger det meget langt tilbage både metalt og fysisk, at fanen er et krigssymbol. Det blev brugt til visuel orientering om enheders fysiske placering for at kunne sætte angrebet ind når alle var på plads.
Når flaget er fastgjort til stang, bliver det til en fane.

Ingen direkte lov om hvordan der flages

Der findes ingen direkte flaglov i Danmark, men med den store anvendelse der er af flaget som fest- og glædesmarkør er der mange uskrevne love;
Flaget hejses kl. 8.00 (dog tidligst ved solopgang).
Flaget nedtages senest ved solnedgang.
Halv stang:
På dødsdagen fra kendskabet til dødsfaldet og resten af dagen.
Ved bisættelse/begravelse: Halv stang fra morgen – hel stang efter højtideligheden.
Mindegudstjeneste: På halv stang et kvarter før og gennem mindehøjtideligheden – ellers hel stang fra morgen.

Sidste nyt (2023)

Højesteret fandt den 22. juni 2023, at det ikke er strafbart at flage med fremmede nationers flag. Det betyder, at der frit kan flages med udenlandske flag.

Links

Bekendtgørelse nr. 262 af 30. oktober 1957 om flagning med de øvrige nordiske lande.
Bekendtgørelse nr. 679 af 20. oktober 1989 om flagning med det europæiske flag.