Begravelse Begravelse


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Det sidste farvel

Lige så naturlig som fødsel og barnedåb, er død og begravelse. Naturligvis er det mere vedmodigt at sige farvel end goddag, men alle kommer til at tage afsked med livet på jorden, og en begravelse er i sin højtidelighed både en smuk og en bevægende begivenhed.

Lige så selvfølgelig som dødsfald er efter et langt liv, lige så meningsløst synes dødsfald at være når der er tale om børn og unge mennesker.

Mange praktiske ting

Uanset dødsårsagen, er der en hel del praktiske ting der skal foretages i forbindelse med død og begravelse.
Har man mulighed og kræfter til det praktiske og fysiske arbejde vedrørende begravelsen, kan man udmærket selv foretage alle gøremål – ellers overlades det til en bedemand.


LÆR AF ANDRES SPØRGSMÅL OM BEGRAVELSE:
Begravelsesfølge
Spørgsmål: Deltager man i begravelser for at tage afsked med afdøde eller for at ære den resterende familie? Jeg har en god bekendt hvis mor netop er død. Jeg kendte hende som sådan ikke, men har et godt bekendtskab til …

Begravelsesfølge Read More »


Begravelsestøj
Spørgsmål: Hvordan er dresskode ved begravelse? Kommer mænd i smoking og damer i sort kjole. Eller kan man som kvinde komme i sorte bukser?
Bårebuket, kort til
Spørgsmål: Hvad skriver man på et begravelseskort til en bårebuket?

 1. Dødsanmeldelse.
  Inden 2 døgn efter dødsfaldet skal dødsanmeldelsen afleveres til afdødes sognepræst (begravelsesmyndighed). Her træffes aftale om begravelse (jordsænkning) eller bisættelse (brænding), samt om det skal foregå med eller uden præst – Under ubetinget hensyntagen til afdødes ønske.
 2. Udsyngning og ligtog (mest brugt på landet).
  Når kisten skal bringes fra hjemmet til kirken, kan det være med eller uden ligtog.
  Skal liget synges ud møder præst og pårørende op, og efter præsten har sagt et par ord og der er sunget en salme bliver kisten båret ud.
 3. Kirke eller kapel.
  Både begravelse og bisættelse kan foregå fra begge steder.
 4. Jordpåkastelse.
  Når kisten er sænket i graven ved begravelse og ellers finder det sted i kirken.
 5. Efter prædiken.
  a. Kiste til begravelse bæres til grav eller til rustvogn.
  b. Kiste til bisættelse kan bæres til rustvogn eller blive i kirken til senere afhentning.
 6. Flagning.
  Før og under begravelsen flages på halvt. Efter ceremonien flages på helt.
 7. Borgerlig begravelse.
  Kapellet stilles til rådighed for borgerlige begravelser.
 8. Påklædning.
  Der er intet formelt krav om påklædningen i dag, men de fleste bærer absolut stadig mørkt tøj.
 9. Gravsted.
  Alle (medlemmer af folkekirken) har ret til et gravsted. Der skal betales for brugsret og vedligeholdelse.
  Der kan forekomme familiegravsteder og fællesgrave, men i dag kan man også vælge af få asken spredt ud over havet.
hhach / Pixabay

En bedemand kan stå for det praktiske

Man kan overlade alt det praktiske arbejde vedrørende begravelse til en bedemand.
Nogle har på forhånd meldt sig ind i en ligbrændingsforening, og har givet sine personlige retningslinier for begravelsen.

Efter begravelsen

Efter begravelsen er det almindeligt at samles et sted til en mindehøjtidelighed eller gravøl.
Det er i vores kultur som regel et lille kaffebord med en bolle eller et stykke kringle.
Her kan der være taler og der kan synges et par salmer eller der kan mindes ved 2 minutters stilhed.

I mange præstegårde / sognehuse er der mulighed for at servere begravelseskaffe, i forbindelse med begravelser.

Enhver restaurant eller kro kan også lægge lokaler til denne mindesammenkomst, der sædvanligvis består af kaffe med boller, kringle eller småkager.