Når der skal arrangeres i en svær tid

Bedemanden kan foretager alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dødsfald.
Mange har allerede på forhånd aftalt med en bedemand hvorledes begravelse mv. skal foregå.

Er der ikke truffet beslutninger omkring begravelse, kan de efterladte efter et dødsfaldet henvende sig til en bedemand og få hjælp til alle de praktiske ting der skal foretages overfor kirke og myndigheder.
Familien kan også selv foretage gennemførelsen af alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dødsfald, kremering og begravelse.

Bedemand – Bydemand – Stadsskaffer.
At byde til gilde, bryllup eller begravelse var tidligere et job for bedemanden der i det langsomme informationssamfund sørgede for at folk blev indbudt.
Bedemand / bydemand var en kongelig priviligeret titel knyttet til lov fra 1636, hvorefter alle egne af landet skulle have ansat en sådan ‘informationsmedarbejder’.