Bedemand Bedemand


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Når der skal arrangeres i en svær tid

Bedemanden kan foretager alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dødsfald.
Mange har allerede på forhånd aftalt med en bedemand hvorledes begravelse mv. skal foregå.


LÆR AF ANDRES SPØRGSMÅL OM BEGRAVELSE:
Begravelsesfølge
Spørgsmål: Deltager man i begravelser for at tage afsked med afdøde eller for at ære den resterende familie? Jeg har en god bekendt hvis mor netop er død. Jeg kendte hende som sådan ikke, men har et godt bekendtskab til …

Begravelsesfølge Read More »


Begravelsestøj
Spørgsmål: Hvordan er dresskode ved begravelse? Kommer mænd i smoking og damer i sort kjole. Eller kan man som kvinde komme i sorte bukser?
Bårebuket, kort til
Spørgsmål: Hvad skriver man på et begravelseskort til en bårebuket?

Er der ikke truffet beslutninger omkring begravelse, kan de efterladte efter et dødsfaldet henvende sig til en bedemand og få hjælp til alle de praktiske ting der skal foretages overfor kirke og myndigheder.
Familien kan også selv foretage gennemførelsen af alle nødvendige foranstaltninger i forbindelse med dødsfald, kremering og begravelse.

Bedemand – Bydemand – Stadsskaffer.
At byde til gilde, bryllup eller begravelse var tidligere et job for bedemanden der i det langsomme informationssamfund sørgede for at folk blev indbudt.
Bedemand / bydemand var en kongelig priviligeret titel knyttet til lov fra 1636, hvorefter alle egne af landet skulle have ansat en sådan ‘informationsmedarbejder’.