Dagens forberedelse

Dagens forberedelse
Foto: Pixabay.

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

I mange tilfælde praktisk at stille bordene op aftenen i forvejen

Selve dagen for selskabet — lad os antage, det er en stor middag — vil det, som foran nævnt, være klogt at begynde forberedelserne i god tid. da der kommer mange mennesker, bliver bordet stort, måske er det endda nødvendigt at dække i u-form (»hestesko«) eller kam-form, og det er derfor i mange tilfælde praktisk at stille det op aftenen i forvejen, således at den egentlige borddækning kan tage sin begyndelse straks om morgenen.
Tidligt på formiddagen begynder bl. a. de i forvejen efter aftale med kogekonen bestilte varer at strømme ind, og hun selv indfinder sig som oftest midt på dagen og går straks i gang med madlavningen. Hun hersker enevældigt i køkkenregionen, medens husets frue leder slagets gang i den øvrige del af huset og i det hele holder alle tråde samlede.

Vin, spiritus og tobak
Vin, spiritus og tobak tager husherren sig som regel personlig af. Han har i god tid udleveret de fornødne flasker fra vinkælderen og givet instruktion om temperering og afkøling af vin og spiritus samt dekantering, d. v. s. overhældning af rødvin fra flaske til karaffel. At skulle sørge for, at drikkevarerne har den rette temperatur, og at rødvinen er dekanteret tilstrækkeligt, således at ilten i luften har fået lejlighed til at tage en eventuel skarphed af vinen, er en opgave, hvis tilfredsstillende løsning kræver megen erfaring og omhu, og som værten derfor nødig betror andre, men det fordrer ikke lidt tid, når det skal gøres omhyggeligt, og i hjem, hvor der er megen selskabelighed, kan det knibe for ham at afse den fornødne tid dertil.

Glas- og tilbordskort på plads
Som slut på borddækningen lægges glaskortene på plads, i reglen på det højeste glas så kortet kommer så nær den pladssøgendes øje som muligt, og tilbordskortene anbringes på en bakke i hall’en eller entréen, ordnet i bogstavorden.

Klar til modtagelse af gæsterne
I god tid — mindst 10 minutter — før den første gæst kan tænkes at komme, forvisser værtinden sig om, at betjeningen er vel instrueret, at stuerne er i orden og godt udluftede, samt at bordet er klar, og glas- og tilbordskort er på plads. Der må ikke være for varmt i stuerne, især ikke i spisestuen, da de mange mennesker i løbet af kort tid sætter temperaturen væsentligt i vejret, og eventuel mados må være sporløst forsvundet, ikke alene fra opholdsstuerne, men også fra entréen. Sidstnævnte sted skal der være gjort plads til gæsternes overtøj. der må være rigeligt med bøjler, og ved spejlet de fornødne toiletsager. Det vil altid blive stærkt påskønnet, især af kvindelige gæster, der kommer tilrejsende, hvis man kan anvise et værelse at gøre et hastigt toilette i.

Såvel her som i toiletrummet må der findes rene håndklæder, sæbe og toiletsager. I entréen posteres betjening, der skal lukke entredøren op, så snart der ringes, hjælpe gæsterne overtøjet af og anbringe det på bøjler samt åbne døren til den stue, de fremmede først skal gå ind i. Der bør være god plads til tøjet. i forreste stue skal værtinden og værten stå klar til at tage imod deres gæster.

Værtinden må passe på ikke at stille sig så nær indgangsdøren, at der er fare for, at nyankomne gæster blokerer denne dør, medens de siger goddag til hende eller får et skub af den, når den på ny åbnes. Husk, at det uden for deres meget nære venners snævre kreds betragtes som en stor uhøflighed, dersom ikke både vært og værtinde er færdige, når gæsterne kommer, og endda over for disse skal der en meget tvingende grund til, for at sådan forsinkelse tilgives. Både vært og værtinde modtager deres gæster stående. Trækker det ud, inden alle er samlede, kan værtinden sætte sig, men hun må rejse sig, hver gang hun hilser på en nyankommen gæst. Værten bør ikke sætte sig, så længe en gæst står. Vært og værtinde må ikke begge på samme tid være ude af stuen (stuerne), hvori gæsterne befinder sig.