Hvor mange skal med til bryllup?


Har dette svar hjulpet dig, så vurdér det gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Spørgsmål:

Hvor mange skal man invitere med? Vi har begge store familier, vi er ca. 70 når vi kun tager familen med. Dertil kommer vores venner som vi selvfølgelig også gerne vil dele dagen med. Meget af vores familie ser vi kun til store fester. Kan man godt tillade sig at vælger dem fra når vi altid er med til deres fester? Det er både et rent økonomisk spørgsmål, at vi gerne vil ned på et lidt mindre antal gæster. Også fordi vi gerne vil dele dagen med de mennesker vi virkelig gerne vil se.

Svar:

‘Kaptajnen’ skrev i 1947:
“Det naturlige er, at der indbydes nogenlunde lige mange af Slægt og Venner fra hver Side. At en god Ven foretrækkes for en fjernerestaaende Slægtning, som man maaske endda kun inviterer ved en saadan Lejlighed.”
Det var nogenlunde det svar I nok gik efter, men der noteres også: “Paa den anden Side maa man omhyggeligt undgaa at forbigaa nogen, der kan føle sig berettiget til at komme med. En saadan Tilsidesættelse kan medføre de sværeste Forviklinger og afføde Uvenskab, som det tager Aar at blive kvit.”

Det er ikke et nyt problem

Også Emma Gad kendte til problemet selv om perioden (1918) i øvrigt var præget af mindre bryllupper. Hun skriver i Takt og Tone: “Vanskeligheden ligger i, at Medlemmerne og de nære Venner af de to Familier som oftest ikke alene er hverandre ubekendte, men ogsaa for de halve af Gæsternes Vedkommende ofte er fremmede for Vært og Værtinde. Brudgommen bringer sine Svigerforældre en Liste paa dem, han ønsker indbudt, og ifølge den dukker der ofte Tanter og Svogre o. I. op fra Provinsen, hvis Tilværelse man ingen Anelse havde om, og som derfor er vanskelige at anbringe paa heldig Maade ved Festbordet, rent afset fra, at de altid er ubegribelig talrige.”
Der er jo også den mulighed at dele bryllupsfestlighederne i to dele. reception og fest. Økonomisk er receptionen god til mange mennesker. Den muliggør fuld forståelse til at aftenfesten kun er for de nærmeste. Indbydelsen til en stor bryllupsreception kan måske også give nogle af de ‘fjernere stående’ en mulighed for at ‘nøjes’ med at sende en lille gave.

De første gæster er de dyreste

Der er udenfor nogen diskussion at de første gæster er de dyreste. Udgiften til limousine, musiker, underholder etc. er fast, og de første 20 kuverter koster en formue på spisestedet; men derefter falder prisen.
Når I spørger på en pris til de 30-40 kuverter der måske er tale om, så spørg også hvad 20-30 mere koster. Det vil under alle omstændigheder sænke kuvertprisen for det samlede arrangement.

Det gav forhåbentlig nogle input til spørgsmålet ‘hvor mange skal man invitere med’.