Emma Gad

“Een Hovedregel for alt menneskeligt Samkvem bliver aldrig forældet. Det er den at handle mod sine Medmennesker ud fra et godt Hjerte”.

At kende takt og tone vil sige at kende reglerne for menneskelig omgængelighed (også kaldet pli), hvad enten det gælder arbejds- eller privatliv, hverdag eller fest.
At kende til takt og tone bliver også kaldt at kende sin Emma Gad.

I mellemfolkelig adfærd betyder manglende kendskab til stedets takt og tone at der er en risiko for uforvarende at komme til at fornærme eller irritere lokalbefolkningen.

Den bedst kendte bog om ‘Takt og tone’ er Emma Gads bog fra 1918 som gennem årene er blevet genoptrykt mange gange.
Der findes også mange bøger om regler for god adfærd på arbejdspladsen både set fra arbejdsgiver og arbejdstagers side.
At indholdet i bogen for en stor del stadig holder, kan bedst siges med dette citat: