70 år

70 år
Fødselsdagslagkage. (Foto: SM)

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Ønske, helbred og interesser kan bestemme hvorledes dagen skal forløbe. Om der skal inviteres til festivitas eller dagen skal tilbringes i Kina eller Shang-ri-la med et rejseselskab i form af en enkelt (livs-)ledsager eller mange, er helt op til egen beslutning.
Tempoet, og forventninger om tempo, er nu så meget neddroslet at man nu har en chance for at få sin sjæl med i det man foretager sig, og kan give sig tid til at nyde enhver oplevelse til ende.

Et mere følelsesbetonet indslag denne dag, kan være at fødselsdagen også kan være en tvungen afgang fra arbejdslivet, såfremt man har arbejdet indenfor det stats- og kommunale. Der var mulighed for et par år mere end det private arbejdsmarked – men nu er det uigenkaldeligt også slut her.

Og dog. Med pensionsreformer har politikerne mulighed for at lovgive til en ny tilbagetrækningsalder.
Til glæde for nogle og det modsatte for andre.