Levende musik

En musiker der er alene om at skabe den musikalske ramme om en fest. Lige fra indtogsmarch, gennem hele middagen, med til alle festsange og får først en lille pause og noget at spise, når resten af selskabet går videre til kaffen.

Når festen fortsætter med dans, kan solomusikeren vende tilbage alene eller der kan støde et par musikere til, eller en anden musikalsk gruppe overtager det musikalske lydbillede frem til natmaden.

Solomusikeren har ofte et meget omfattende repertoire, eftersom de mange familiefester i sagens natur har deltagere i alle aldersklasser med hver deres favoritter.
Langt hovedparten af festsangene er repræsenteret ved omkring tyve melodier. Denne mangel på originalitet har så i stedet den fordel, at alle festdeltagerne kan synge med på sangen.
Udfordringer kommer solomusikeren konstant ud for, og han er så at sige altid i gang med at indstudere nye numre.
En hjælp fra de digitale nyskabelser drager mange musikere stor fordel af, selv om flere udelukkende spiller selv, og enkelte endog med fodbas.