Sommersolhverv


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Midsommer

Den 21. juni er det solhverv.
Den 23. fejres Sankt Hans aften

Ved sommersolhverv står solen på årets højeste punkt på himmelen ved middagstid kl. 12. Dog betyder det at der skal stå 13 på uret hvor der anvendes sommertid, som der gøres i Danmark.
Det vil sige årets længste dag og korteste nat.

Solhverv skal fejres

Vintersolhverv fejres med jul og sommersolhverv fejres med Sct. Hans aften, eftersom Sankt Hans dag efter helligdagsreformen ikke mere er helligdag.
Sankt Hans aften fejrer vi med fællessang ved større eller mindre sammenkomster omkring et bål. Mange har traditioner med at besøge den samme bålplads år efter år.
Der er ofte en båltale og når skumringen sætter ind, synges Holger Drachmanns Midsommervise, mens bålet tændes.

Om det kan siges at være lykkedes at kristne den hedenske festdag som fejrede årets længste dag kan vel diskuteres.
Dagen er flyttet et par dage (til den 24. juni med festligholdelse den 23. juni), og den er blevet omdøbt efter Johannes Døberen til Sankt Hans dag.
Men efterfølgende har Heksen sneget sig ind. Hun placeres på toppen af bålet så hun med bål og brag (et kanonslag) kan sendes til Bloksbjerg.

Midsommervisen sammen med Sankt Hans bål, beskrives i historie-online.dk som en tradition der efter alt at dømme havde sin oprindelse på Jelling seminarium omkring 1900.
Heksen kom først på bålet omkring 1920 efter tysk påvirkning.