Brudevals

Brudevals
neelam279 / Pixabay

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Overgang til de giftes rækker.

Efter den store festmiddag og kaffen, er det tid til at danse brudevals.
Det er et overgangsritual og der findes stadig lokale traditioner hvor bruden danser den første dans med sin far, hvorefter hun bliver afgivet til sin gom og de danser til brudevalsen af Niels W. Gade, fra baletten Et Folkesagn.

Overgangen til at være ægtefolk

Overgangen som dansen tidligere repræsenterede (i 1800-tallet) var også overgangen til at høre til blandt ægtefolk. Det vil sige der ikke mere blev danset med ugifte. Overgangsritualet kunne ligge i dansen. Først dansede bruden med sine tidligere veninder, alle de ugifte piger. Det gamle liv! Og derefter med de gifte kvinder, det kommende liv. Til sidst med sin ægtemand.
Da der kan forekomme laaange bryllupsmiddage med laaange taler, må toastmaster om nødvendigt afbryde middagen for at give plads til brudevalsen, da den skal danses inden klokken 24. Efter midnat er bryllupsdagen jo i realiteten ovre – selv om nogle mener den tradition er opfundet af restauratørerne for at få en afslutning på den lange arbejdsdag.

Billede af brudevalsBrudevalsen danses med brudeparret alene på gulvet, mens alle gæsterne slår ring om parret og mens de klapper gør de cirklen mindre og mindre. Når brudeparret er tæt omsluttet afsluttes med et kys.

Dansk fænomen

At danse brudevals på denne måde er et dansk fænomen, hvor andre, som det kan ses fra mange bryllupper på youtube, selv vælger deres dans, eller endog et helt potpourri med deres yndlingsmelodier, alt efter deres danseniveau.

Der ses nu også en dansk konstruktion, der indeholder det personlige islæt, samtidig med at Niels W. Gade ikke lades i stikken. Der begyndes med brudevalsen og på et tidspunkt indflettes det personlige potpourri, hvorefter brudevalsen tager over igen og afslutter. En ret så fornem løsning hvis parret har taget de sidste års interesse for dans til sig. Og ellers har brudevalsen den kvalitet i sig at alle, uanset øvrige dansekvaliteter eller mangel på samme, kan lære at danse / gennemføre en brudevals.

Det bringer ulykke hvis der ikke danses brudevals før midnat.