Mobildiskotek


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Festens lydside kan være mobildiskotek

Mobildiskoteker har alle det musikalske spor med originalkunstneres musik.
Dertil en dj der kan mixe en musikalsk rejse efter egen globus eller efter input fra festdeltagere.

Stor niveauspredning

Der er stor spredning i niveau og alder på både mobildiskoteker som på de tilhørende dj’s.
Det er en udmærket forberedelse, at studere de forskellige mobildiskotekers hjemmesider for at finde dem hvor musikken swinger i samme takt som festens forventede niveau.

Der findes også dj’s der med behændighed behersker brug af midifiler og keyboard, så de kan spille med på sange eller improvisere.