En overraskelsesfest for hædersgæsten Der kan være alle mulige grunde til denne hæder. Det kan være fødselsdag, succes på arbejdspladsen, påbegyndelse af stort projekt eller afslutning af samme. En del af overraskelsen kan også være nogle sjældne venner som også …

Surpriseparty Læs mere »

Efter godkendt svendestykke Efter at have gennemført 3-4 år med hårdt skolearbejde og praktikperioder som arbejdspladsens tjenende ånd, er dagen endelig oprindet: Udlært. Svendegildet, festen der efterfølges af fuld løn; – kan man tænke sig en skønnere årsag til fest? …

Svendegilde Læs mere »

Mænd til højre og kvinder til venstre Højre side i kirken er traditionelt herresiden. Derfor følges bruden op ad kirkegulvet ved ledsagerens venstre side, mens bruden returnerer med brudgommen ved dennes højre side. Således bevares spindeside og sværdside gennem bryllupsforløbet. …

Sværdside og spindeside Læs mere »

Individualisternes indtog ved festbordet Uanset hvorledes den store festmenu sammensættes og festbordet dækkes, er der stor chance for at nogle af gæsterne ikke ser bordet med samme øjne som de der brugte mange timer på at komponere festen. Det er …

Særforplejning Læs mere »

Efter 25 års ægteskab fejres sølvbryllup En stor fest der ofte markerer en stor ændring i ægteskabet. Fra at have været centreret om børn og deres opvækst, går det over i en ny livsperiode hvor ægtefællerne mere og mere kan …

Sølvbryllup Læs mere »

Taffel, et måltid for overklassen Kongelige, diplomater og lignende højt profilerede personer er til taffel. En middag af fornem karakter, især benyttet om kongelige middage. Kan blive understøttet af taffelmusik. Ordets oprindelse Ordet stammer fra fra latin tabula, i betydningen …

Taffel Læs mere »

Den stille musikledsagelse Kammermusik der spilles under en fornem middag. At være til taffel ved hoffet var, ikke mindst i baroktiden, ofte med musikledsagelse. Latin: tabula = tavle. Taffel (nedertysk = bord), bruges også i taffelur (= bordur).

Emma Gad “Een Hovedregel for alt menneskeligt Samkvem bliver aldrig forældet. Det er den at handle mod sine Medmennesker ud fra et godt Hjerte”. At kende takt og tone vil sige at kende reglerne for menneskelig omgængelighed. Også kaldet pli. …

Takt og tone Læs mere »

Når jeg nu tager ordet… Mange af vores traditioner hilser vi velkomne hver gang vi møder dem. At være tvunget som gom til at holde tale kan godt få adrenalinen til at rulle. Mere eller mindre alt efter om man …

Taler Læs mere »

Hvem skal lægge ud Talerækkefølgen er som følger. Ved bryllup Værten (som i dag kan være brudgommen selv eller brudens far) byder velkommen og fortæller hvorvidt der er en toastmaster, som i så fald herefter overtager styringen vedrørende taler og …

Talerække Læs mere »

Når tamperretten blev sat På tamperdag behandledes ægteskabelige problemer (ansøgning om skilsmisse). På kvartalslige tamperdage nedsattes tamperretten (bestående af stiftsamtmanden og nogle gejstlige medlemmer – kapitelsret). Tamperretten blev nedlagt i 1797 efter at have været sat siden 1542, hvorefter ægteskabssager …

Tamperdag Læs mere »

Fortidens hurtige kommunikationsmetode var et telegram Det er dog stadig almindeligt at tale om at sende et telegram til eksempelvis konfirmander. Når der tidligere blev sendt et telegram, foregik det ved at indtelefonere sin tekst til ‘Telegrafen’. Derfra blev teksten …

Telegram Læs mere »