Høstfest


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!
Afholdes for alle der har hjulpet med at bringe høsten er i hus

Byfester, firmafester eller kommercielle fester kan imidlertid også kaldes høstfester alene på grund af placeringen på året.

Da landbrugets høstformer i dag er uden ret mange deltagere, er det store høstgilde en saga blot lige som opskør.

Tidligere den store sommerfest som hver gård holdt for alle de ansætte der havde ydet en stor indsats med at få høsten i hus.
Høsten med le og opbinding af neg foregik tidligere end høsten med mejetærsker i dag, idet kornet færdigmodnede på neget i laden og derfor ikke var fuldmodent ved høsten. Gennem hele vinteren blev der tærsket med en plejl (kernen skilt fra neget) og kunne derefter males til mel eller grottes til fodder.