Opskør


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Festen for høsten i hus

Kort efter høstarbejdet blev der ofte holdt et høstgilde for alle der havde deltaget i høstarbejdet på den ene eller den anden måde.

Det var også almindeligt at der ved siden af høstgildet (eller nogle steder som det eneste gilde) blev holdt opskør, som var et gilde samme dag som det sidste neg blev høstet – eller det sidste læs blev kørt hjem til gården.

Det er lige ved at høsten i dag først er når efterårsvejret begynder sit indtog. Tidligere kunne høstfesterne holdes i den varme sommertid idet der blev høstet meget tidligere end nu.
Kernerne skulle helst ikke drysse fra negene under høst og transport, så kornet færdigmodnede så at sige i laden hvor den først blev tærsket når det skulle bruges.