Hymens lænker


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!
At blive smedet i Hymens lænker er et udtryk for at blive gift

Bryllupstoget der førte de nygifte til deres hjem, blev i oldtiden anført af en ung mand med en fakkel som billede på bryllupsguden.

Som sangens gud bliver Hymenaios (Hymen) sædvanligvis beskrevet som søn af Apollon og en Muse; andre mener det i stedet er Dionysus og Afrodite.
Hymen anråbes ved bryllupper, som personifikation af ægteskabet. Var han ikke til stede, stod ægteskabet i fare for at blive en katastrofe, derfor blev han påkaldt.


ANNONCE:


Da han mistede stemmen (døde!) ved et gudebryllup, blev bryllupssangen opkaldt efter ham; bryllupshymne!
Han afbildes typisk med brudefakkel og krans.

At lade det græske ord Hymen (der betyder tynd hinde) også indgå i betragtningerne om en gud for ægteskabet, er måske tilforladeligt – men i virkeligheden uden forbindelse med gudens navn.


En norsk smed har taget denne sammensmedning af hjerter til det helt fysiske plan. På markeder og dyrskuer dukker han op med hjerter som han smeder sammen.
(www.varden.no)