Gadefest Gadefest


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

En gadefest er et sammenskudsgilde med et socialt sigte

For de flestes vedkommende kender man kun hinanden fra et uforpligtende nik i ny og næ.
Har der været en grundejerforening, kan enkelte måske kende hinanden fra samtaler om diverse problemer vedrørende fælles vand, tvantenne eller internettilslutning. En vejs beboere har ikke noget specifikt til fælles – bortset fra at de sender deres børn til den samme skole. Børnene vil naturligvis fremme mulighederne for fællesskaber, men da mange unge familier er under opbygning, vil der være en stor udskiftning i de små byhuse.

Gadefest i landsbyerne

Landsbyer har det udgangspunkt at være bygget op af flere generationers kendskab til hinanden. Har børnene ikke gået i skole sammen, været kærester eller gået til håndbold sammen så mødes de i svømmehallen. Og forældrene kører, eller skiftes til at transportere børnene til og fra. Her er problemet måske i stedet tilflytterne. Der kommer uden netværk og som nærmeste kan sammenliges med udenlandske tilflyttere.

Kræver ikke megen plads

Der findes naturligvis også gader der er kommet over disse begynderproblemer. De hygger sig med en årlig gadefest eller (bag)gårdfester.
Gadefest er forholdsvis lidt pladskrævende. Forløbet udskifter deltagere i løbet at dagen, selvfølgelig med mest pres på ved det fælles aftensbord. Imidlertid er det vigtigt at der er plads, således beboerne ikke begynder at småsamles andre steder, idet den store sociale betydning af gadefesten er netop at få alle med. Et muligt alternativ hvis pladsen er trang vil være at lade børnene starte, hvorefter der vil være et underholdende indslag for dem, og de voksne vil derefter få plads ved bordene.

Gaden kan afspærres

Det er muligt at få sin gade afspærret for trafik mange steder, men den endelige afgørelse træffes af politikredsen og som udgangspunkt er de fleste udmærket klar over om sansynligheden taler for at festborde og underholdning kan placeres direkte på asfalten, eller der skal findes en baggård.