Karneval


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Forklædt som voksen

Til karneval klæder man sig ud og mødes til en ‘begrundet eller ubegrundet’ fest.
Forløbet er ikke underlagt faste normer, men naturligvis er det sjovere jo flere deltagere der er.

Ud over private karneval, er Danmark også i flere byer kommet i gang med store ‘brasilianske’ karneval, eftersom den danske variant fastelavn næsten udelukkende bliver benyttet af børn.
Dog er det danske karneval flyttet til pinsen – hvor vejret ligesom bedre er egnet til dans i skørter.

Udklædning

Karneval er også udtryk for en fest hvor man møder op udklædt efter de retningslinier der ofte følger med invitationen.
I dag vil de fleste kalde det en temafest. Det har så den ekstra dimension at lokale og omgivelser i øvrigt også følger temaet, hvad enten det er et 60’er party eller temaet er hawaii.

Fastelavn, Karneval eller Mardi Gras.
Det er utroligt hvilke billeder af vrikkende unge brasilianske kvinder der forstår at agere til magtfulde rytmer, der bliver rullet op for det indre blik, bare ved at høre disse navne. Vi har nok mistet forbindelsen til det religiøse indhold i denne fest, men det ligger i virkeligheden lige til at aflæse:
Fastelavn = Fastetid mellem fastelavn og påske.
Karneval betyder “farvel til kød”.
Mardi Gras betyder “fed tirsdag”, fordi smørbeholdningen blev brugt inden fasten.
I gammel katolsk tid var fastelavn starten på en 40 dage lang faste. Den var forløbet op til påsken, men efter reformationen (1536) blev fasten afskaffet. Fastelavnen overlevede som en folkelig skik der dog stadig er blevet mere og mere udvandet.