Hjemmedåb


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Nøddåben kan foretages af enhver døbt tilstedeværende

DÅBSHANDLING
Herre Jesus, tag i nåde mod dette barn!
Der øses vand tre gange på barnets hoved, mens man siger:
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

(Med håndspålæggelse:)
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse,
han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang
fra nu og til evig tid!
Amen.

FADERVOR 1
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

eller FADERVOR 2
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig (jer)!

I situationer, hvor et nyfødt eller et udøbt barns liv er i fare, kan der holdes hjemmedåb.
Hvis der er tid, sender man bud efter sognepræsten, men ellers kan enhver døbt person udføre nøddåben.
Ritualet for nøddåb står bag i salmebogen, men dåben er gyldig, blot den er foretaget som

“Jeg døber dig (NN) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” – ledaget af tre gange vandøsning over barnets hovede.

Efter en hjemmedåb/nøddåb er det sædvanligt, med en fremstilling i kirken. Det foregår ved en gudstjeneste ligesom en dåb. Bliver barnets navn ikke nævnt ved dåben, skal dåben ikke af den grund gentages, men navnet skal blot meddeles senere.