Morgensang


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Det lille hornorkester

De tre store bryllupsdage (kobber-, sølv- og guldbryllup) starter ofte med morgensang.

Børn, naboer og venner har fornøjelsen af at skabe den musikalske morgenvækning af brudeparret. Det gælder både som sangere og til bestilling af et hornorkester til morgenseancen.

Kobberbryllup
Grydelågslarm vækker parret kl. 7.00. (Nogle i jylland mener kl. 0.00 er det rigtige tidspunkt, efter opsætning af den halve æresport der hører til kobberbryllup).
Når der er blevet sunget (I østen stiger solen op – Det er så yndigt at følges ad) bliver der inviteret på morgenbord.

Sølvbryllup
Hornmusik klokken 7.00 vækker parret med morgensang.
Når der er blevet sunget (I østen stiger solen op – Det er så yndigt at følges ad) bliver der inviteret på morgenbord.

Guldbryllup
Hornmusik klokken 8.00 vækker parret med morgensang.
Når der er blevet sunget (I østen stiger solen op – Det er så yndigt at følges ad) bliver der inviteret på morgenbord.

Forgyldte sko

En tradition er nogle stedet at stille et par forgyldte sko udenfor. Den ene med en husfred og den anden med brændende kærlighed. Når der er sunget tages de forgyldte sko på og der danses brudevals.

Atombryllup kan også fejres på ovenstående måde, men nu skal der nok tænkes lidt mere på hvad ægteparret selv ønsker og ikke mindst hvilke hensyn alderen i sig selv betinger.
*
Morgenbordet er traditionelt kaffe og rundstykker, og en gl. dansk.
Det er afslappet og uhøjtideligt og måske spiller musikanterne op til endnu en fællessang.
Er der spørgsmål til sædvaner for netop denne landsdel, er morgenmusikanterne den bedste informationskilde. De drikker mere morgenkaffe i festligt lag end de fleste.


Vi kan ikke vise videoen, da du har sagt nej til cookies.

Sange

I østen stiger solen op

Musik: C. E. F. Weyse, 1837 * Tekst: B. S. Ingemann, 1837

I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå,
den bringer lys og liv og lyst,
til store og til små.

Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

Og med Guds sol udgår fra øst,
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

Og alle stjerner nejer sig,
hvor østens sol går frem,
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

Du soles sol fra Betlehem,
hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit paradis.


Vi kan ikke vise videoen, da du har sagt nej til cookies.

Det er så yndigt at følges ad

Musik: C. E. F. Weyse * Tekst: N. F. S. Grundtvig

Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være,
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære.
Ja, det er gammen at rejse sammen,
– at rejse sammen, når fjederhammen er kærlighed.

Det er så hyggeligt allen steds,
hvor små og store har eet i sinde,
og det, som drager det store læs,
i hjertekamret er inderstinde;
ja, det er gammen at holde sammen,
– at holde sammen, når ja og amen er hjertets sprog.

Det er så herligt at stole på,
vi har en Herre, som alting mægter,
han os ej glemmer, når vi er grå,
hans nåde rækker til tusind slægter;
ja, det er gammen, at allesammen
– at allesammen er ja og amen Guds nådes ord!

Det er vemodigt at skilles ad
for dem, som gerne vil sammen være,
men, Gud ske lov! i Vorherres stad
for evig samles de hjertenskære;
ja, det er gammen at leve sammen,
– at leve sammen, hvor ja og amen er kærlighed!

Hvert ægtepar, som med kærlighed
i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
skal finde tidlig og finde silde:
det er dog gammen at sidde sammen,
– at sidde sammen, hvor arne-flammen er kærlighed!


Vi kan ikke vise videoen, da du har sagt nej til cookies.

Musik: Niels Clemmensen * Tekst: Sigfred Pedersen

Her synges ofte et enkelt vers, og der er mange variationer.