Fadder

Vidner der hjælper i den kristne opdragelse

Gudmor eller gudfar er den som bærer barnet under dåbshandlingen. Det er sædvanligvis en af fadderne, hvis ikke moderen selv bærer.

At stå fadder ved en barnedåb vil sige at være vidne til dåbshandlingen. Formelt forpligter fadderne, af hvilke der skal være mellem 3 og 5 der selv er døbt, at opdrage barnet i den kristne tro, såfremt forældrene falder fra.

I øvrigt findes ordene gudmor/gudfar ikke i de religiøse tekster, men er den folkelige benævnelse for den person der bærer og holder barnet under selve dåbshandlingen.