Hvad skal barnet hedde?

De fleste bliver døbt i forbindelse med den almindelige gudstjeneste, og bliver døbt i en eller anden form for dåbskjole, og er der andre farver repræsenteret end hvid, vil lyserød bane vejen for et pigenavn og lyseblåt vil blive givet et drengenavn.

Mens alle gæster deltager fra gudstjenestens begyndelse, kan man vælge at vente med at komme ind med barnet til selve dåbshandlingen skal foregå.

Specielt for denne formiddag, er at ingen andre med bestemthed ved hvad barnet skal hedde.
Der har man den fulde opmærksomhed i kirken når navnet bliver bekendt for Gud og hver mand.

Dåb under en højmesse som efterfølgende forløb, kan finde sted på trosbekendelsens plads, i tilknytning til første læsning, efter salmen efter prædikenen eller efter nadveren.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale og der afsluttes med velsignelse, udgangssalme og postludium.

Benyt lejligheden til at tage billeder af generationsrækken. Er der en olde- eller tipolde- som ikke er til stede på grund af diverse alderdomsskavanker, vil det ofte være overkommeligt at tage et hurtigt besøg til plejehjemmet.
Dåb er en familiebegivenhed.

Den bedste måde at finde frem til essensen af barnedåb, er at se gennemførte fester over skulderen – og det kan gøres her. Hjemmesider med barnedåb der giver inspiration og ideer og viser den store forskellighed i det samme projekt.
En flot billedserie fra Olivias barnedåb

Historisk set er der med hensyn til dåbsritualet og teksten med mellemrum blevet foretaget ændringer og oftere diskuteret om der skulle foretages ændringer.
Når forskellige kirkeretninger kommer efter hinanden kan der meget vel komme en ualmindelig lyst til at ændre det foregående, men dette til trods havde Luther med hensyn til det katolske dåbsritualet ikke de store ændringsforslag med den kommentar at katolikkerne “i det mindste har bevaret dette ene sakramente for os i sin kirke, uden at mennesker har svækket dets kraft eller sat så meget som en plet på det med deres påfund”.

[I tilfælde af evt. sygdom kan nøddåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.]