Marskal

En arm til gæsterne

Det er hjælpere fra brudens familie, brødre og fætre, der er marskaller.

De indfinder sig i god tid, til at hjælper alle gæsterne af med overtøjet, og i øvrigt hjælper gæsterne på rette plads i kirken.

Denne gamle skik er for at hjælpe de gamle kvinder, så de ikke føler det uværdigt at gå alene op ad kirkegulvet.